Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

ARK-kuvasto

Tässä on ARK-kuvasto, julkisesti esillä oleva portfolio. Se esittää toimintaani 2016-2022, mutta rajallisessa laajuudessa ja pääasiassa kahden vuoden aikapuskurilla. Vanhemmilla selaimilla portfolio ei toimi.

Here is ARK-kuvasto translated as "ARCH-collection of pictures", a publicly available portfolio. It presents my activities between 2016-2022, but in limited extent and mainly with two years' time-buffer. With older browsers the portfolio doesn't work.

 

ARK-kuvasto

ARK 2016-2017 AutoCAD teknistä

ARK 2016-2017 AutoCAD teknistä

Kuvaus Hallitsen CAD-puhtaaksi piirtämisen teknisistä kaaviomaisista suunnitelmista. Myöhemmin olen opetellut myös käytännön teknistä 3D-mallintamista CAD:llä. AutoCAD Architecturen 3D-mallintaminen ei ole tietomallintamista, mutta AutoCAD on kätevämpi teknisessä dokumentoinnissa ja piirtämisessä kuin BIM-ohjelmat kuten Revit. Ohjelman neljän vuosikymmenen kehitystyö on tehnyt siitä erään tarkimmin hiotuimmista ja eniten käyttäjäpalautteen mukaan muokatuimmista ohjelmista. Uusien mallintamismenetelmien mukaan ottaminen ja eri toimialakohtaiset uudet sovellukset ovat laajentaneet käyttötarkoituksia ja pitäneet ohjelman edelleen käyttökelpoisena.

Projektin tyyppi Teknisiä piirroksia CAD-ohjelmalla

Asiakas Design Bureau Poutvaara

ARK 2017 Revit haltuun

ARK 2017 Revit haltuun

Kuvaus Revit BIM-ohjelman itseopiskelu 200 tunnin kurssilla. Revit on eräs tehokkaimmista BIM-ohjelmista. Ohjelmat eivät toimi kuten ihmiset eikä niitä voi käyttää samalla tavalla kuin suunnitellaan ja siksi niitä hallitaan käsikirjojen kautta. Revit eroaa AutoCAD Architecturen 3D-mallintamisesta siten, että siinä käytössä oleva kehittyneempi visualisointi, V-Ray, on suoraan saatavissa saman ohjelman sisällä. Ohjelman vuorovaikutus 3ds Maxin ja AutoCAD:in kanssa mahdollistaa erilaisten mallintamistapojen yhteistyön. Revit soveltuu vain rakennettuun ympäristöön toisin kuin AutoCAD, jota voidaan käyttää missä tahansa piirtämisessä.

Projektin tyyppi Suunnittelun kehittäminen tietomallintamisella eli Building Information Modelling -menetelmällä.

Asiakas Design Bureau Poutvaara

ARK 2017 Revit rakennesuunnittelu

ARK 2017 Revit rakennesuunnittelu

Kuvaus Yksinomaan arkkitehtuurisuunnittelu Revitillä on haastavaa, ja samaan malliin on myös rakennesuunnittelijoiden lisättävä oma työnsä, mutta luonnosmaisesti voivat myös arkkitehdit suunnitella rakenteita, vaikkakin Suomessa rakenteiden on vastattava Eurokoodiin. Rakennesuunnitelu Revitillä on mallintamisessa helpompaa kuin arkkitehtuurisuunnittelu, mutta itse rakennesuunnittelu edellyttää perusarkkitehtuurisuunnittelua enemmän luonnontieteellistä osaamista, vaativassa rakennesuunnitelussa insinööriosaamista kuten laskentaa, joka voidaan toteuttaa sekä manuaalisesti että laskentaohjelmilla. Laskentaohjelmia ei voida käyttää ilman ymmärrystä laskentamenetelmistä.

Projektin tyyppi Revit ohjelmaan perehtyminen. Itsenäinen koulutustoiminta. Työnjaon kehittäminen.

Asiakas Design Bureau Poutvaara

ARK 2017-2019 Mekaaninen piirtäminen

ARK 2017-2019 Mekaaninen piirtäminen

Kuvaus Perinteisen piirtämisen tekniikat ovat keskeisessä roolissa kuvataiteen teossa, sillä maailman kuvataide pohjautui ennen tietokoneita tälle tavalle. Näen hyvänä vastapainona tietokoneen käytölle perinteisen kuvataiteen teon, siinä olen kehittänyt oman ilmaisutavan. Ilmaisussani keskityn käyttämään vanhoja arkkitehdin työvälineitä. Yksittäisestä aiheesta olen tehnyt enimmillään tehnyt yli kuukaudessa yli kymmenen teoksen varioidun sarjan, jonka suurimmat teoskoot ovat 80x120 cm.

Projektin tyyppi Mekaaninen piirtäminen: tussikynät ja paperi

Tekijä Taiteilija Taneli Poutvaara

ARK 2018 Lämpökuvaustoiminta

ARK 2018 Lämpökuvaustoiminta

Kuvaus Olen ottanut käyttöön aloitustason lämpökuvaustoiminnan, jota voi hyödyntää sekä kiinteistönhoidossa että kevyemmissä teknisissä analyyseissä.

Projektin tyyppi Lämpökuvaustoiminnan kehittäminen

Asiakas Design Bureau Poutvaara

ARK 2018 Julkaisuja

ARK 2018 Julkaisuja

Kuvaus Vuonna 2018 aloin olemassa olevien julkaisujen pohjalta miettiä myös tulevaa julkaisutoimintaa. Julkaisutoiminta vahvistaa toimimista asiantuntijaroolissa, sillä se mahdollistaa suurien tietomäärien esittämisen niteinä. Julkaisutoiminnassa aloin vuodesta 2018 käyttää vähintään Illustrator- ja InDesign -ohjelmia. Pisin Suunnittelutoimisto Poutvaaran oman painon useampiosainen kirja on yhteensä 1000 sivua. Tämä vahvistaa mahdollisuuksia tehdä myös perinteisten romaanien tai muiden kirjojen taittoa, myös tilaustöitä ja luonnosvedoksia.

Projektin tyyppi Julkaisutoiminnan määrittelyä sekä kehittämistä

Asiakas Suunnittelutoimisto Poutvaaran julkaisutoiminta

ARK 2017-2020 Sisäisiä standardeja

ARK 2017-2020 Sisäisiä standardeja

Kuvaus Olen määritellyt toimiston omia standardeja kuten graafista ilmettä ja vuonna 2018 rekisteröin oman tavaramerkin. Työmäärältään ja laajuudeltaan suurempia ovat toimiston omat ammattistandardit, joiden pitää sopeutua myös ISO-, SFS- ja RT-standardeihin.

Projektin tyyppi Yrityskohtaisten standardien kehittäminen

Asiakas Suunnittelutoimisto Poutvaara

ARK 2019 Lisää käsikirjoja

ARK 2019 Lisää käsikirjoja

Kuvaus Kaksi uutta käsikirjaa valmistui tietokantoineen. Molemmat soveltuvat lentokenttien konsultoitiin ja suunnitteluun, toinen myös ympäristön ja julkisten rakennusten suunnitteluun.

Projektin tyyppi Tietokanta siihen liittyvät käsikirjat

Asiakas Suunnittelutoimisto Poutvaaran julkaisutoiminta

ARK 2020

ARK 2020

Kuvaus Tekijänoikeusmuistutus

Projektin tyyppi Graafinen suunnitelma

Asiakas www.poutvaara.fi

2019-2020 Piirtämisen erikoishankkeet

2019-2020 Piirtämisen erikoishankkeet

Kuvaus Mekaaninen piirtäminen yhdistettynä CAD-piirtämiseen, kymmeniä töitä. Neljän teoksen sarjan teoskoot 90 cm x 150 cm. Varastossa on nyt taidenäytelyn verran töitä, noin 46 seinämetrille. Mechanical drawing combined with CAD-drawing, dozens of works. Quadriptych with individual sizes 90 cm x 150 cm. In stock enough works for an art exhibition, for about 46 wall meters.

Projektin tyyppi Visual art and presentation

Asiakas Individual art project

2021 Revit -jatkokurssi

2021 Revit -jatkokurssi

Kuvaus Revit-peruskurssin kertaus ja jatkokurssin toteutus. Omia jatkoprojekteja Revit-ohjelmalla.

Projektin tyyppi Koulutustoiminta

Asiakas Design Bureau Poutvaara

2021 AutoCAD -koulutus päätökseen

2021 AutoCAD -koulutus päätökseen

Kuvaus AutoCAD-peruskurssin kertaus, jatkokurssin toteutus ja mestarikurssin toteutus. AutoCAD-koulutus on tullut osaltaan päätökseensä.

Projektin tyyppi Koulutustoimintaa

Asiakas Design Bureau Poutvaara

2021 Amfi

2021 Amfi

Kuvaus Mallinnettu Amfi-teatterin katsomo, jossa on suurempi katsojapaikkamäärä kuin missään antiikin Kreikan aikakaudella toteutetussa. Toteutus: tarkka 3D AutoCAD malli, täydet kaupalliset oikeudet. Modeled Amphitheatre auditorium with larger seating capacity than in any of the Antique Greek era comparison. Realization: precise 3D AutoCAD model, full commercial rights.

Projektin tyyppi Konseptisuunnitelma

Asiakas Vapaa neuvotteluun

2022 Jäähalli

2022 Jäähalli

Kuvaus Mallinnettu Jäähallin katsomo, jossa on suurempi katsojapaikkamäärä kuin missään olemassa olevassa Jäähallissa. Toteutus: tarkka 3D AutoCAD malli, täydet kaupalliset oikeudet. Modeled Ice Hall auditorium with larger seating capacity than in any existing Ice Hall. Realization: precise 3D AutoCAD model, full commercial rights.

Projektin tyyppi Konseptisuunnitelma

Asiakas Vapaa neuvotteluun

2022 Stadion

2022 Stadion

Kuvaus Mallinnettu Stadionin katsomo, jossa on suurempi katsojapaikkamäärä kuin missään olemassa olevassa Stadionissa. Toteutus: tarkka 3D AutoCAD -malli, täydet kaupalliset oikeudet. Modeled Stadium auditorium with larger seating capacity than in any existing Stadium. Realization: precise 3D AutoCAD model, full commercial rights.

Projektin tyyppi Konseptisuunnitelma

Asiakas Vapaa neuvotteluun

Huomaathan, että itselläni on tekijänoikeudet kaikkiin suunnitelmiini tai kuviin. Suunnitteluhankkeet on tässä versiossa pelkistetty yksittäisiin kuviin tai piirroksiin, niiden resoluutiota on laskettu alas, kuvakokoa pienennetty ja kuvat on merkitty tavaramerkillä. Voit kysyä oikeutta käyttää kuvaa tai tiedustella projektista kirjallisella hakemuksella.


 

 

Please note, that I have copyrights for all the designs of images. The design projects in this version have been reduced to single photos or drawings, their resolution have been reduced, the image size is made smaller and the images have been marked with a trade mark. You can ask a right to use an image or make an inquiry about a project by a written application.