Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

ARK-toimintaa

Edustan perusvalmiuksiltaan kehittynyttä arkkitehtuurialan suunnittelutoimistoa, joka voi toteuttaa tavanomaisia pääsuunnittelijatehtäviä. Olen hankkinut kehittyneet CAD- ja tietomallintamistaidot. Voin tarjota perustasolla arkkitehtitoimistopalveluja.

Perustason toteuttavan suunnittelun ohella harrastan myös teoreettista kehittelytyötä ja konseptisuunnittelua. Käyttämällä useita mitta-asteikkoja – kuten pinta-alaa, tilavuutta, korkeutta tai ihmiskapasiteettia rakennustyyppiä kohden – olen konseptitasolla suunnitellut suurempia rakennuksia, kuin missään ollaan nykyaikana toteutettu.

Käytössäni on useita Windows-työasemia ja Autodeskin AEC-sunnitteluohjelmisto. Valokuvauksen suhteen suvullani on asiantuntemusta vuosisadan ajalta, mutta kuvaaminen on siirtynyt 2000-luvun alussa digitaaliseen muotoon. Käytössäni on sukuni historian tarkin ja modernein valokuvausjärjestelmä ja siihen digitaaliset jälkikäsittelyvalmiudet.

Toteutan niin digitaalista taidetta kuin osaamiseeni kuuluu myös mekaaninen piirtäminen – tästä minulla on uusi kokoelma, jonka määrä riittäisi suurikokoiseen itsenäiseen taidenäyttelyyn. Digitaalinen osaamiseni kattaa valokuvaamisen ohella myös vektorigrafiikan ja taiton.

10.11.2022

Taneli Poutvaara


 

Haluatko kysyä minulta filosofiastani?


 


 ARCH-activities

I am representing an architectural design company with advanced readiness for normal architectural design tasks. I have advanced skills in CAD and Building Information Modeling. I can offer in basic level architectural design services.

In addition to basic realization design my activities cover theoretical working and concept design. By using several measures – such as area, volume, height or human capacity per building type – in concept level I have designed larger buildings than in modern time has ever been realized.

In my use there are several Windows-workstations and Autodesk AEC-design program. In photography my family has expertise for one century but the photography was transformed from the early 2000s fully into digital format. I have the sharpest and most modern photography equipment of my family history and for that full digital post processing readiness.

I realize digital art and my expertise also cover mechanical drawing – for this I have a new collection, that could cover a large independent art exhibition. My digital expertise cover in addition to photography also vector graphics and book design.

10.11.2022

Taneli Poutvaara


Have a Question about my Philosophy?