Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-10-30

2016-02-22_18:59:58 Itärata

Liikennevirasto, Uudenmaan liitto, Euroopan Unioni ja kaupungit sekä valtiot Suomenlahden rannalla ovat miettineet projektia Itäradasta. Esitän tässä lyhyesti Itäradan käsitettä.
 
Seuraavassa on vanha suunnitelmani nopeasta maanpäällisestä ratayhteydestä, joka on tarkentunut vaihtoehdoksi uudesta Itäradasta:

Itarata.jpg

Kun Helsingistä valmistui oikorata Lahteen, saatettiin miettiä, että itäisen Suomen rataverkot ovat jo valmiita. Kyseessä on kuitenkin vain yksi vaihtoehtolinjaus Itäradalle. Tietenkin Lahden ja Kouvolan mielestä Itäradan tulisi kulkea Lahden kautta, mutta nopein reitti Helsingistä Pietariin ja sieltä edelleen Tallinnaan kulkee oheisen kuvan mukaista suorempaa valkoista reittiä. Helsinki-Tallinna-meritunneli olisi huomattavasti kalliimpi ja epävarmempi, kuin maanpäällinen reitti, eikä siinä voitaisi hyödyntää olemassa olevaa vaihtoa Suomen ja Venäjän välillä. Tunnelilinjauksella menetetään myös mahdollisuus liikenteeseen suomalaiseen kaupunkinauhaan: Helsinki, Söderkulla, Porvoo, Loviisa, Kotka ja Hamina.

 

Uudenmaan maakuntakaavassa on ennen mietitty Heli-rataa, Helsingin Tapanilasta Porvooseen, Loviisaan, Kotkaan ja Haminaan kulkevaa rataa, joka kulkisi E-18 tien maastokäytävässä.  Heli-rata on osin hylätty Lahden oikoradan rakentamisen myötä. Vuonna 2012 julkaisussa muistiossa Uudenmaan maakuntaliitto on ehdottanut Heli-radan linjauksen vaihtoehtona myös Lentorataa, joka kulkisi lentokentän kautta ja johtaisi Porvooseen Keravan tai Nikkilän kautta. Myös tämä mahdollistaisi samaan tapaan kartassa ehdottamani Itäradan. Toisaalta 28.12. kuvailin mahdollisuutta Lentokenttäjunametrosta yhdistyen Helsingin kehämetroon. Lentoradan yksi edellytys on ollut Pisararata, mutta esittämäni yhdistelmävaihtoehto on samaa hintaluokkaa. Ajattelen asiaa kuitenkin enemmän kokonaisuuden kannalta, kuin puolue-, valtio- tai aluepoliittisesti. Tämä on edellytys myös suurissa kansallisissa sekä kansainvälisissä hankkeissa.

 

Itse kehottaisin pohtimaan mahdollisuutta kahteen runkoreittiin nykyään rakentamattomassa Itä-Helsingissä: Itä-Metro ja Itärata, kulkisivatko ne yhdessä nipussa, täysin erillään vai vain osittain samalla linjalla? Samalla Itäradan suhteen kehottaisin harkitsemaan erikoisnopeaa maanpäällistä junareittiä Pietarin kautta Keski-Eurooppaan, josta pääsisi myös Tallinnaan. Ratalinjaus mahdollistaisi myös Suomenlahden rannikon myötäistä henkilöliikennettä ja kansainvälistymistä, kun ratayhteys olisi pääosin nopeassa henkilöliikennekäytössä. Saavutettaisiin siis sekä kaupunkien elinvoiman kasvamista Suomen sisällä, kansainvälistyminen sekä Venäjälle, Baltiaan että Keski-Eurooppaan ja Kerava-Lahti-Kouvola-Luumäki- yhteyden kapasiteetin käyttöä edelleen tavaraliikenteeseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen henkilöliikenteeseen Viipuriin, Pietariin ja Moskovaan. Strategiselta kannalta järjestelmässä voitaisiin pelata raideleveydellä edullinen ratkaisu. Onnistuneessa ratkaisussa voidaan saavuttaa myös EU:n, Baltian, Venäjän ja Suomen yhteistyötä.

 

22.2.2016 Taneli Poutvaara

 

Täydennys 2019:

Helmikuussa 2019 ehdotettiin junarataa Riihimäeltä Porvooseen ja sieltä suoraan Kouvolaan hankenimellä Itärata. Tämä hanke on eri ja siinä on sama ongelma kuin omassa Itäratasuunnitelmassani, eli investointi on kallis. Uusi hanke ratkaisisi enemmänkin vain uuden junaliikenteen Porvooseen ja ei ole siten yhtä kallis ja laaja-alainen kuin 2016 esittämäni idea.

 

 

Taneli_Poutvaara - 09:46:45 @ 2016, Liikenne, Suomen politiikka, Talous, Venäjä | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.