Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-11-01

2019-06-2019_06:57:07 Käänteistä tilastopolitiikkaa

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus on kansakunnalle hyödyllistä innovaatioiden ja perustieteiden edistämisessä. Ottaisin esille kuitenkin yhden sektorin, jossa resursseja on vähennetty: tilastot.
 
Tilastokeskuksen resurssit tuottavat hyötyä lukuisille aloille. Olen itsekin hyödyntänyt laajemmin Tilastokeskuksen resursseja ja palveluja. Enää vanhat työskentelytapani eivät kuitenkaan toimi supistetussa Tilastokeskuksessa, sillä heidän resurssejaan ja palveluitaan on alas ajettu. Onko tästä Suomelle hyötyä?
 
Maailman johtavat maat ovat tehokkaita myös tilastojen tuottamisessa. Sekä Yhdysvallat ja Venäjä että muut teollisuusmaat ovat johtavassa asemassa maailmassa myös siitä syystä, että niiden tilastoja tuottavat organisaatiot ovat tehokkaita. Tilastot ovat keskeisiä myös yritysten sisäisessä tiedonhallinnassa. Näiltä osin voisi todeta, että Tilastokeskuksen resurssien vähentäminen ei palvele Suomen etua ja lisää suomalaisten riippuvuutta tehokkaampien maiden sekä organisaatioiden tilastojen tuottamisesta.
 
Suomen valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus on vaihteeksi kääntynyt kasvuun – saadaanko tuloksena supistettuja resursseja takaisin? Näkyykö tämä kuitenkaan tilastojen tuottamisessa? Tilastokeskuksen toimintojen supistamisessa oleva yksi päälinja on ollut sama kuin valtion digitaalisessa strategiassa: oletus on osittain siinä, että digitaalinen aikakausi ratkaisisi ongelmat itsestään ja toisi oman rahoituksensa. Käytäntö on kuitenkin opettanut, että jos kotimaiseen tilastointiin ei suunnata resursseja, ei kukaan ulkomailla tule tuottamaan työtä Suomen puolesta ja digitaalisella aikakaudella tekijänoikeudet eivät ole ilmaisia. Tilastopolitiikka on jo johtanut tälläkin sektorilla kotimaisen osaamisen heikkenemiseen. Muistuttaisin vertailukohtana, että Suomessa kaikki kulttuurialat urheilusta taiteeseen ovat vahvasti valtiontukeen pohjautuvia ja niiden kotimaiset markkinat eivät itsestään ole taloudellisesti kannattavia. Suomen koulutuspolitiikassa on myös havahduttu siihen, että digitaalisuuteen siirtyminen edellyttää poikkeuksellista osaamista, toisin kuin arkipäivän digitaidoissa.
 
 
Päivitys 2019:
 
Tilastokeskuksella on olemassa uusia avoimen datan palveluja ja tietokantoja, mutta verrattuna aiemman Tilastokeskuksen kirjastoon ja aineistopalveluihin, ei saatavissa oleva tietomäärä ole välttämättä kasvanut, saatavissa oleva tieto on vain digitaalisesti tuotettuna aineistona nopeammin ja helpommin saatavissa sekä sovellettavissa. Suuremmilla ulkomaisilla tilastolaitoksilla on resursseja tuottaa laajoja globaalisti seurattuja julkaisusarjoja.

Taneli_Poutvaara - 18:13:54 @ 2019, Suomen politiikka, Talous | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.