Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-10-30

2016-02-25_13:54:25 Helsingin kansallismuseon erikoisnäyttely

Kansallismuseossa on esillä vielä huomenna Yhdysvaltojen ensimmäinen dollari. Esillä on myös historiallinen teemanäyttely.

Kolikolla on ennen kaikkea historiallista arvoa, sillä se on maailman ensimmäinen dollarin kolikko. Toisen maailmansodan jälkeen dollari oli tärkeä valuutta, kunnes 1971 dollari irrotettiin kultakannasta ja vähitellen valuuttamarkkinat ovat hajaantuneet.

Nykyään keräily on niin yleistä, että pitäisi olla hyvin poikkeuksellinen kohde, että sillä olisi mitään arvoa. Kriittisesti katsoen valtaosa maailman tavaroista on luokiteltavissa lähinnä jätteeksi. Keräillä voi toki melkein mitä tahansa, mutta keräilijöitä paljon tavanneena sanoisin, että keräily on todella harvoin kannattavaa.

Täydennys 2019: Kansallismuseossa on vuosittain tilapäisiä näyttelyjä.

Kolikko.jpg

Taneli_Poutvaara - 09:52:12 @ 2016, Asia lyhyt, USA | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.