2020-05-15

2020-05-15_12:14:10 Planetaarinen tutkimusretki

Kun kilpailu avaruuden hallitsemisesta on käynnissä, olisi nyt juuri oikea aika planetaariselle tutkimusretkelle. Tarkka planeetan kartoittaminen toisi arvokasta tietoa, jolla olisi sekä yleistä, tieteellistä, taloudellista että käytäntöön liittyvää arvoa.

Tässä viittaan niemenomaan oman planeettamme, Maapallon, tarkempaan kartoittamiseen. Vaikka Maapallo on satelliitti- ja ilmakuvattu, sekä merien syvyydet tunnetaan suurpiirteisesti, on tieto pinnan alla epätarkkaa. Vaikka Maapallon meristä on suurpiirteinen malli, meret kattavat 71 % koko Maapallon pinta-alasta ja tästä vain 5 % on nykyaikaisilla tekniikoilla tarkkaan mallinnettu. Yhtä lailla jäätikköjen alaisista alueista Grönlannissa ja Etelä-Mantereella on tehty lähinnä koekairauksia. Saharan hiekka-aavikon ja Siperian jäätiköiden alaisesta kadonneesta maailmasta tunnetaan melko vähän vaikeiden tutkimusolosuhteiden vuoksi. Oman planeettamme tarkka tutkiminen on suuri tehtävä, mutta tuottaisi sellaista arvokasta tutkimustietoa, jolla olisi merkittävää vaikutusta ihmislajin tulevaisuudelle. Kansallisten maa-alueiden kartoittaminen on maiden omissa käsissä, mutta kansainvälisten merialueiden kartoittaminen olisi ehkä suurin mahdollinen planetaarinen tutkimusretki, joka olisi ihmiskunnalle kannattavaa tehdä.

Taneli_Poutvaara - 11:13:17 @ 2020, Asia lyhyt, Ympäristö | Lisää kommentti