Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2020-03-14

2020-03-14_15:20:30 Työpaikat kiinni – ketkä jaksavat?

Nykyajan lyhyttempoisessa maailmassa monia varmaan ahdistaa se, että on jäätävä kotiin ja tehtävä töitä etänä ja lopetettava ihmisten tapaaminen ja menot. Tämä on nimenomaan se, miten tulisi toimia. Modernit viestintäteknologiat ja yhteiskunnan uudet palvelut mahdollistavat tämän toimintatavan.
 
Työpaikkojen, koulujen ja oppilaitosten sulkeminen on juuri nyt järkevää, ja siitä ei muodostu yhteiskunnalle ongelmia, kun valikoivat lapsiperhepalvelut tarjotaan niille, joiden tulee tehdä yhteiskunnan kannalta kriittistä työtä ja olemaan poissa kotoa.
 
Euroopan sulkeminen edellyttää käytännössä usean kuukauden ajan kestävää poikkeustilaa ja vastaavia ratkaisuja. Itselleni tämän tasoinen päätös on perustodellisuutta ja on vastannut omia valmiuksiani. Tietenkin asia tulee siltä kannalta yllätyksenä, että vastaavaan on varauduttu jo vuosikymmeniä, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä toteutuu tässä laajuudessa. Eurooppalaisen poliittisen päätöksenteon kulkiessa jäljessä, ovat vastuulliset kansalaiset jo viikkoja sitten päätyneet odottamaan poikkeustilaa.

Taneli_Poutvaara - 14:20:00 @ 2020, Asia lyhyt, Poikkeustila, Suomen politiikka | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.