Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-11-01

2019-01-21_15:33:26 Kuunpimennys

Tänä aamuna on voinut seurata Supersakaalikuuta.
 
Esittelemättä yksityiskohtaisesti kuvausohjeita tai tekniikoita – tiivistän ne pelkistetysti:
 
-Kuvalla ei ole mitään arvoa verrattuna itse kuvaajaan. Esimerkiksi tämän päivän 15 asteen pakkasessa ensisijaisesti oli suojattava itseään pakkaselta – sekä mahdollisesti Suomessa tulokaslajina saapuvia sakaaleja vastaan. Tästä syystä olen nimennyt aamun pimennystyypin supersakaalikuuksi.
 
-Toiseksi kuvaajan jälkeen kannattaa käyttää sellaisia tekniikoita ja menetelmiä, joilla suojataan kameraa. Kuva ei ole koskaan omaa kameraa arvokkaampi. Pakkasella kamerat kärsivät sekä pakkasesta että kameran lämpötilavaihteluiden aiheuttamista haitoista kuten kondensoituvasta kosteudesta. Itse en sanoisi tähän yhtään yksittäistä kaavaa, mutta suojamenetelmiä voi kukin itse rakentaa tilanteista riippuen.
 
-Kolmanneksi kannattaa ottaa hyviä kuvia. Tähän liittyviä teknisiä menetelmiä olen itse opetellut 80-luvun alusta lähtien. 2000-luvun alkupuolella olen siirtynyt täysin digitaaliseen kuvaamiseen. Ammattikuvaamisesta on erittäin helppo antaa ohjeita, mutta ei lyhyesti ja tiivistetysti. Oma näkökulmani painottuu harrastekuvaamiseen ja laaja-alaiseen ammattilaistason valokuvaukseen.
 
Seuraavana esitän näitä hyviä kuvia:
 
 
Alussa kuun osavarjo on alkamassa
 Kuu_1_Alku.jpg
 
 
Seuraavana on koostekaavio esittäen kuu kuvattuna kolmen minuutin välein autenttisella etäisyydellä taivaalla

Kuu_2_Sarja.jpg 

 
Tässä on sarjan päättänyt lähikuva kuusta, jossa kuun osavarjo on alkanut.
 Kuu_3_Pimentyy.jpg
 
 
Tässä seuraavassa sarjassa on kuun osittainen pimentyminen kuvattuna kahden minuutin välein autenttisilla etäisyyksillä taivaalla.
 Kuu_4_Osapimennys.jpg

 
 

Seuraavassa on osapimennyksen viimeinen vaihe
 Kuu_5_Alkava_TE.jpg
 
 
 
Seuraavassa kuvasarjassa on täyspimennyksen eteneminen lähes maksimipimennykseen.

Kuu_6_Tayspimennykseen.jpg 
 
 
 
Tässä viimeisessä kuvasarjassa on täydellisen pimennyksen loppu ja osapimennyksen loppuvaiheen alku.

Kuu_7_Tayspimennys_End.jpg 
 

 
Viimeisessä kuvassa on lentokoneen vilkkuvien huomiovalojen jälkiä – kyseessä ei ole siis ufosta. Liikkuessaan taivaalla tasaisin välein vilkkuvat huomiovalot jättävät taivaalle valopisteiden lentolinjan.
 
 Kuu_8_Lentokone.jpg
 
 
 
 
Päivitys 2019:
 
Puoli vuotta myöhemmin 25.7.2019 ensimmäinen luonnonvarainen sakaali nähtiin ja kuvattiin varmistetusti Suomessa Rautavaaralla.
Sakaalit eivät viihdy Suomessa, jos talvet ovat kylmiä.

Taneli_Poutvaara - 17:57:15 @ 2019, Avaruus, Poutvaaran Kamerakoulu | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.