Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-10-30

2016-05-09_12:59:58 Merkuriuksen ohikulun valmistelua

Merkuriuksen ohikulkua varten kannattaa valmistautua huolella.

Internetissä on nykyään ajoittavia tietokantoja sekä laskureja, jotka poistavat tarpeen ylivoimaisille tähtitieteen laskelmille.

Seuraavana on kaavio ohikulusta, joka summaa kellonaikoja, auringon kallistuksen muuttumista tarkkailun aikana ja vastaavia teknisiä tietoja:

OhikulkukaavioPOU.jpg

Kaavio on kerätty useista lähteistä ja vaikka aikataulu on Helsingin sijainnilla, erot muuhun Suomeen ovat suhteellisen pieniä.

Hyötynä kaaviossa on, että se helpottaa ohikulun suunnittelua ja sen jälkeistä kuvankäsittelyä, kun koostan tapahtumasta yhdistelmäkuvan, esimerkiksi aikapohjaisena yhdistelmäkuvasarjana. Aurinkoista onkin ennustettu huomisaamuun saakka, joten ainakin sään puolesta yllätyksiä tulee vähän.

Taneli_Poutvaara - 13:18:48 @ 2016, Avaruus, Poutvaaran Kamerakoulu | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.