Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-11-01

2018-05-26_18:36:11 NS-torni

Tänään monet arkkitehdit lukivat huvittuneena Hesaria.

Lehden mukaan Kalasatamassa on pilvenpiirtäjätyömaa. Pitää kyllä paikkaansa, että kotimaisilla tornitalotyömailla on samat turvaongelmat kuin varsinaisilla matalammilla pilvenpiirtäjätyömailla. Erona tosin on, että Suomessa ei ole tornadon tai hurrikaanin tasoisia myrskyjä, hiekkamyrskyjä, korventavaa aurinkoa eikä pilviraja usein laskeudu tornien huippujen alle. Meri-ilmastossa Helsingissä pilviraja laskeutuu tosin välillä korkeimpien kirkontornien puoliväliin. Joka tapauksessa pitää paikkaansa, että Suomen tornitalotyömaat ovat periaatteessa yhtä vaaralliset kuin matalammat pilvenpiirtäjätyömaat. Toinen positiivinen ero Suomen kannalta on, että kotimaassa ei ole koskaan käytetty rakenteellisesti ja muodonannollisesti riskialttiita rakenteita tornitaloissa - kolmikerroksinen Helsingin keskustakirjasto on ainoa poikkeus Suomessa, jossa rakenne on suunniteltu muodonannollisesti uhkarohkean näköisellä tavalla. Tästä on kuitenkin pitkä matka kansainvälisen tason uhkarohkean näköiseen pilvenpiirtäjien muodonantoon.

Suomessa ei vielä ole yhtään virallisia mittoja täyttävää pilvenpiirtäjää, eikä lähivuosina sellaista ole tulossa. Encyclopedia Britannica ja vastaavat lähteet kertovat, että “pilvenpiirtäjä on jatkuvasti asuttu korkealle nouseva rakennus, jossa on yli 40 kerrosta ja joka on korkeampi kuin noin 150 metriä / 492 imperiaalista jalkaa”. Vastaavasti tulevassa Suomen korkeimmassa Kalasataman Majakassa tulee olemaan 34 kerrosta ja korkeutta 134 metriä, joten se jää kuusi kerrosta / 16 metriä vaille vajaaksi kansainvälisestä pilvenpiirtäjän määritelmästä. Parempi määritelmä olisi kutsua sitä tornitalotyömaaksi, oman määritelmäni mukaan “Nearly Skyscraper-torni”, ”NS-torni”. Keski-Pasilan eteläosaan kaupunki on tosin luonnostellut pilvenpiirtäjän mittojen alarajan ylittäviä rakennusmassoja.

Yleisessä keskustelussa Kalasataman toteutuksellista detaljointia on moitittu. Korostaisin kuitenkin, että julkisivun toteuttaminen kokonaan kiiltävänä mineraalipohjaisena materiaalina on huomattavasti kiinnostavampaa kuin vaikka betonisandwich-tyyppisenä rakenteena. Tämä tulee luomaan täysin erityyppisiä visuaalisia vaikutelmia kuin ikkuna-betonipinnat, joissa valoefektit riippuvat etupäässä auringon kierrosta päivän mukaan. Kieltämättä on kuitenkin todettava, että julkisivujen struktuurin ja tekstuurin hallinta toteutustasolla on arkkitehtuurissa kansainvälisesti kaikkein haastavin ja osaamista vaativa taito, jossa toimivat alan huiput sekä insinööri- että arkkitehtuuripuolella. Rakenteiden tuotekehittely puolestaan on aina kallista ja vaatii sekä esteettistä, arkkitehtuurista että insinööritieteellistä osaamista.
 
Päivitys 2019:
 
Vuoden 2019 alkuvuodesta ennakoitiin SRV:n Kalasataman tornien rakentamisesta tulevan tappiota, samoin kauppakeskuksesta ja helmikuun vesivahinko aiheutti parin miljoonan tappion sekä vakavan mainehaitan viivästyttäen hanketta entisestään.
 
Suomen uudempaa YIT:n tornihanketta käsittelin 10/2018.

Taneli_Poutvaara - 17:39:05 @ 2018, Arkkitehtuuri, Asia lyhyt, Helsinki, Rakentaminen | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.