Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2020-03-26

2020-03-26_15:19:30 Uudenmaan sulkeminen

Uudenmaan sulkeminen onnistuu viranomaissuunnitelmilla, mutta siinä on poikkeustapauksia. Perjantain ja lauantain välillä alkavan sulkemisen tavoitteena on lopettaa tarpeeton liikkuminen sekä asioiminen. Uudenmaan rajalla on teoreettisesti autolla kuljettavia reittejä 213 kappaletta. Uudenmaan eristäminen maanteitse toimii kuitenkin melko tehokkaasti siten, että teille perustetaan yhteensä noin 40 valvontapistettä. Valvontapisteiden ohella on tietenkin myös muuta valvontaa.
 
Suurin osa 213 tiestä Uudeltamaalta eivät käytännössä ole käytettävissä ulkopuolisille. Niistä kaksikymmentä on esimerkiksi sellaisia yksityisteitä, jotka kulkevat toisen läänin puolelta toiselle Uudenmaan rajalla siten, että kyseessä on ainoa väylä, josta tontilta pääsee poistumaan. Näiden parinkymmenen tien tapauksessa on kiinteistöjen omistajien kanssa käsiteltävä lupa-asiat. Vastaavasti joukossa on yksityisteiden ohella myös metsäteitä, joita on suljettu ajoestein, tämän ohella uusia ajoesteitä ja harkinnanvaraista lisävalvontaa tarvitaan. Lisäksi valvontapisteet eivät automaattisesti sijaitse maakuntarajoilla ja tämän ohella liikennettä valvotaan liikkuvista partioista sekä ilmasta, joten pienempiä väyliä ei kannata yrittää käyttää Uudenmaan eristämisen luvattomaan rikkomiseen. Lopuksi Uudenmaan eristäminen toimii kaikkien eduksi - jos jollain on pätevä syy poistua Uudenmaan alueelta, se onnistuu luvalla ja kannattaa muistaa, että kyse ei ole myöskään siitä, että kukaan voisi kiertää tarkastuspisteitä vartioimattomia väyliä pitkin, vaan kiellettyä on nimenomaan Uudeltamaalta poistuminen tai sinne saapuminen ilman hyvää perustelua.

Taneli_Poutvaara - 14:19:17 @ 2020, Asia lyhyt, Poikkeustila, Suomen politiikka | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.