Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.




2019-12-09

2019-12-09_10:43:08 Työmarkkinasyksy

Tänä syksynä on ollut kiireistä työehtojen neuvotteluissa. Hyvin voiva työntekijä on eduksi omalle yritykselleen, sillä hän antaa samalla sekä yrityksestään hyvän kuvan, että tekee parempaa työtä. Siinä mielessä ajatukset työehtojen heikentämisestä samalla kun johtajia tulospalkitaan kertoo lähinnä yksiulotteisesta käsityksestä osakeyhtiön toiminnasta. Corporate Governance eli hyvä hallinnointitapa osakeyhtiössä edellyttää itsearviontia ja hyviä menettelytapoja toimitusjohtajalta. Valtio-omisteisessa yhtiössä tähän voidaan vaikuttaa myös omistajaohjauksella rakenteellisissa linjoissa.

Vain jos yritykset pärjäävät, voivat ne työllistää. Minua itseäni on vuosia pyydetty kehittelemään uusia toimintamalleja arkkitehtuuriin. Voin kuitenkin omasta puolestani sanoa, että niin olen kauan tehnytkin. Näen uusien toimintamallien kehittämisen sisäisenä prosessina, en ulkoisena, sillä arkkitehtuuri ja rakennusala on jo valmiiksi määrämuotoisesti reguloitu, sekä lisenssoitu, joten sillä ei ole ulkoisia muutoksen edellytyksiä. Näin ollen arkkitehtuurialalla muutos lähtee yritysten sisältä käsin. Jo nykyään epävirallisessa toimitusjohtajan roolista käsin näen, että muutosprosessit lähtevät toimintatapojen kehittämisestä ja hyvästä hallinnointitavasta. Näen myös, että ulkopuolisten työllistäminen edistyy vain oman yritykseni pärjätessä markkinoilla.

Taneli_Poutvaara - 09:42:31 @ 2019, Suomen politiikka, Suunnittelutoimisto Poutvaara | Lisää kommentti




Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.