Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-10-30

2016-04-19_17:21:49 Taidetta Helsingissä

Helsingissä on tällä hetkellä useita kiinnostavia näyttelyitä museoissa ja gallerioissa.

Galleria Forsblomin näyttely ”Not Vital”-taiteilijalta on ehkä kiinnostavin nykytaiteen näyttely Helsingissä. Forsblomin näyttelytilat ovat nekin näyttäviä, entisen Suomi-vakuutusyhtiön talossa. Vital on puolestaan tehnyt melko arkkitehtuurisia teoksia ja hän on jo eläkeiässä, vaikkakin teosten toteutustekninen laatu ei ole aivan samalla yksityiskohtien teknisellä laatutasolla, kuin vaikkapa Applen älypuhelinten suunnittelu. Käsitteellisesti ideat eivät ole myöskään samalla tasolla, kuin arkkitehtuurinen käsitteenmuodostaminen. Ottaen huomioon taiteilijan käyttämät tekniikat ja pitkän uran, teosten hinnat ovat mielestäni kohtuulliset. Toinen galleria Forsblomissa esillä oleva taiteilija on Sami Lukkarinen. Mielestäni hänen käyttämällään perusidealla voisi soveltaa myös muita kehittyneempiä maalaustaidetekniikoita. Teosten hinnat ovat ylimitoitettuja verrattuna niiden tekemiseen käytettyyn tekniseen osaamiseen. Toisaalta valittu tekniikka antaa nopean näennäisen luonnosmaisen vaikutelman. Näyttelyt ovat auki toukokuun alkuun saakka.

SSAPOU.jpg

Vital luo yhteyksiä myös arkkitehtuuriin, ohessa on tulkinta Sibeliuksesta ja kahdesta suomalaisesta arkkitehdista.
 
 
Helsinki Contemporary galleriassa on Emma Ainalan maalauksia tämän kuun loppuun. Mielestäni maalausten kokonaishallinnassa ja käsitteissä kuten anatomiassa on hiomista. Suomalaiseksi maalaustaiteeksi teokset ovat tosin uudenlaista tyyppiä.
 
Galleria Anhavassa on Marko Vuokolan mustavalkovedoksia, kokeellisia valokuvia ja värikenttiä käsittävää kuvankäsittelytaidetta vielä tämän viikon. Mielestäni ne tuovat niin vähän uutta valokuvataiteeseen, että koko näyttely olisi hyvin voinut ollut myös digitaaliseen tekniikkaan nojaava. Myös teosten hinnat ovat ylimitoitettuja verrattuna niiden tekemiseen käytettyyn osaamiseen.
 
Helsingin taidemuseossa HAM:ssa on paljon suomalaista nykytaidetta esillä elokuun loppuun. On hyödyllistä nähdä, mihin apurahat käytetään Suomessa.
 
Kiasmassa on esillä Ernesto Neton taidetta syyskuun alkuun saakka. Teoksia on tuotettu sosiaalisilla periaatteilla melko luontevasti esim. kutomalla.

NetoPOU.jpg

Kuvassa on Neton olotilaksi tarkoitettu kudontatyö Ateneumin yläkerrassa.

 

Loppuviikosta Kiasmaan avataan Choi Jeong Hwa-näyttely, johon on tehty taidetta muoviesineistä.

ChoiPOU.jpg

Kuvassa on ennakkonäkymä Kiasman loppuviikosta avattavaan näyttelyyn.

 

Ateneumissa on lähes uuvuttavan laaja näyttely Suomen taiteen historiasta, mutta toisaalta se on esillä vielä yli neljä vuotta. Rodin- ja Japani-näyttelyt ovat esillä vielä toukokuun alkupuolelle.

 

 

Lisäys 2019: Käyn ajoittain katsomassa laajemmin nykytaiteen näyttelyitä Helsingissä ja muissa kaupungeissa.

Taneli_Poutvaara - 12:41:22 @ 2016, Helsinki, Taide | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.