Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-10-30

2016-02-04_20:28:56 Nykytaiteen sisällöstä ja Syyriasta

Olen tänään ollut arvioimassa nykytaiteen ilmiötä nimeltä Ai Weiwei Helsingin taidemuseossa. Aihe on ajankohtainen myös Syyrian tilanteen suhteen.

Wei_Temppelipiirut.jpg

Näyttelyssä on esillä lukuisia suuritöisiä teoksia, joita on ollut tekemässä, suunnittelemassa ja kuljettamassa joukko eri alan asiantuntijoita. Töissä on myös vaativaa rakennesuunnittelua, kuten historiallisten temppelien rakennehirsistä ja antiikkisista pöydistä kootussa veistoksessa, jonka rakennesuunnittelun pitää olla niin varmaa, että yleisöjoukot voivat kävellä näennäisen sattumanvaraisesti toisiinsa tukeutuvien puukappaleiden keskellä. Tyypillistä useimmissa töissä on historiallisten rakennusosien ja huonekalujen irrottaminen historiastaan ja niiden voimakas rakenteellinen muokkaaminen irti historiallisesta yhteydestään. Muokkauksella – sahaamisella, höyläämisellä ja pintakäsittelyllä - on tietenkin myös se vaikutus, että osia ei voida enää palauttaa historialliseen yhteyteensä.

Wei_malli.jpg

Weiwein pelkkää uutta luova poikkeus on arkkitehtuuriprojekti, jossa alun perin tavoitteena oli rakentaa 2008 nousukaudella sata kappaletta tuhannen neliön ylellisyyshuvilaa omaksi kaupunginosakseen. Projekti ei ole toteutunut. Hanke on ollut suuri taloudellinen riski, jonka riski on realisoitunut.

Wei_Temppeli.jpg

Weiwei esittelee näyttelyssään myös käsitteinä erittäin yksinkertaisia, mutta toteutukseltaan ja siirrettävyydeltään erittäin vaikeita teoksia. Näistä kaksi vaikeinta teosta: teräspulteilla koottava kymmenen tonnin painoinen ikivanha puu, joka kootaan kymmenistä palasista; ja puuliitoksilla koottava kymmenen tonnia painavan valkoiseksi maalatun historiallisen puutemppelin päärakenteet, jotka pystytetään osista näyttelyä varten.

 

Miten näen Ai Weiwein toiminnan?

 

Taiteilija haluaa ottaa kantaa ilmiöihin ja ikään kuin roikkuu teemoissaan. Hänen kantavin teemansa on Kiinan Kulttuurivallankumouksen moderni käsitetaiteellinen tulkitseminen. Vaikka hän antaa ymmärtää samaistuvansa kärsiviin ja vainottuihin, valtaosa ihmisistä pitää hänen taide-elämäänsä etuoikeutettuna varsinkin taloudellisten mahdollisuuksien osalta: taiteilijalla on suuri joukko avustajia ja hänen oma työpanoksena on hädin tuskin näkyvä verrattuna palkollisilta vaadittaviin suuriin riskeihin ja ponnistuksiin. Toisaalta tällä saavutetaan korkeaa taiteellista toteutusteknistä laatua sekä taiteilijalta lukuisten teosten tekemistä samaan aikaan niin, että aikaa jää töiden ohella paljon myös muulle toiminnalle. Teosten ostajien kannalta ongelma on ilmiön nouseminen taloudellisesti riippumattomaksi ja hinnaltaan jo taiteilijan eläessä keinottelun kohteeksi, joka toisaalta mahdollistaa satojen avustajien palkkaamisen projekteihin.

 

Mitä odotan Ai Weiweiltä?

 

Mielestäni taiteilijan kaapuna on Kiinan kulttuurivallankumous ja nykyinen Kiinalainen valtion ohjattu markkinatalous, joka sallii suoran lainaamisen, itsensä keksimisen, historian sumeilemattoman muokkaamisen ja lähes diktaattorin valtaoikeudet. Ottaisin esille teemojen ajankohtaisuuden Syyrian osalta: Weiwei on tuonut tällä viikolla esille toiveensa olla Syyrian pakolaisten taiteellinen tulkki. Miten hän itse on suhtautunut Syyriassa tapahtuvaan kulttuuriperinnön itse keksittyyn tuhoamiseen, historian sumeilemattomaan muokkaamiseen hävittämällä ja rajattoman vallan käyttämiseen itse keksityillä periaatteilla? Weiwei on epävirallisesti tuonut tämän taideilmiön julkisuuteen jo kaksikymmentä vuotta sitten tuhoamalla tuhansia vuosia vanhoja keraamisia esineitä rikkomalla niitä sekä maalaamalla niitä mielivaltaisesti. Suomessa vastaavat esineet kuuluisivat Kansallismuseon vanhimpiin esineisiin. Nykyään Syyriassa tavoitellaan vastaavalla metodilla julkisuutta kansainvälisesti tuomituissa sotarikoksissa. Näkeeköhän Weiwei aloittamassaan ilmiössä itsellään mitään vastuuta, vai vetoaako hän tässäkin sellaisiin ihmisoikeuksiin, että hän on syytön, koska häntä on tulkittu väärin. Mielestäni näkyvällä taiteilijalla on kuitenkin vakava vastuu. Syyrian alueella ainoa taho, jolla on intressi suojella Unesco-kohteita tuhoamiselta, on Syyrian hallitus. Yritystä ryöstää Syyrialta historia ei voida hyväksyä, oli sitten tekijänä kapinalliset, ulkomaiset hallitukset tai henkisesti mainostoimiston tasolla toimiva instituutio. On toivottavaa, että Syyriaan voidaan palauttaa inhimillinen yhteiskunta, jonka kanssa Suomi voi uudelleen palauttaa kulttuurisen ja diplomaattisen yhteistyön.

 

 

 

Päivitys 2019:

Weiwein kaupunkiprojektissa painottaisin arkkitehdin tilaajavastuuta, joka on yhteiskunnallinen. Aution kaupungin rakentaminen taideprojektina kertoo taiteilijan saaneen liikaa vastuuta. Weiwei on jatkanut taideprojektejaan maailmalla, mutta kotimaassaan hän on edelleen julkisesti kyseenalaistettu. Weiwei on myös tietääkseni keskeyttänyt kulttuurihistoriallisten esineiden tuhoamisen taideprojekteissaan.

Tänä vuonna ajankohtaisena teemana on Kiinan kansainväliset kiistat. Syyriassa korjaustyöt barbaarisen kaupunkien hävittämisen jälkeen tulee maksamaan arviolta 400 miljardia dollaria ja kiinalaiset yritykset ovat maansa politiikan johdosta hyvässä neuvottelutilanteessa maan jälleenrakentamisessa.

Taneli_Poutvaara - 08:45:00 @ 2016, Taide | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.