Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-11-01

2019-06-06_13:02:09 Game of Fossils

Maailma on seurannut viime aikoina sotilaallisia valmiusharjoituksia ympäri maailmaa ja yksi päähuomio on kiinnittynyt Iranin suhteeseen muuhun maailmaan.
 
Olisi helppo tulkita, että kyse on Iranin kamppailusta liittolaisineen Yhdysvaltoja vastaan liittolaisineen. Totuus on kuitenkin hahmotettavissa Game of Fossiles –julisteeni tapaan:

Gof_Flat.jpg

 
Miten voisi kiinnittää huomion pois tarpeesta vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja valmistella siirtymistä öljyn loppumisen jälkeiseen aikaan kuin antaa ymmärtää, että maailma on käymässä tärkeää ratkaisevaa viimeistä kamppailua poliittisella tasolla. On kuin tulossa olisi eeppinen globaalinen taistelu hyvän läntisen imperiumin ja pahan Zagrosvuorien kätköissä lymyävän imperiumin välillä. Itselleni tämä selitys ei kelpaa.

 

Profeetta Jeesuksen tunnetuin puhe, Vuorisaarna, pitää joukossaan jotain sotilaseksperttienkin toistamia opetuksia. Näistä nostaisin päällimmäisenä esiin tarpeen maltillisuuteen ja tarpeen rakastaa vihollisia. Kun katsotaan sotilaallista valmiutta Persianlahden maissa, niin ensisijainen havainto on, että sotiminen saman uskonnon eri suuntauksien välillä on turhaa. Muistissani on jatkuvat uutiset Iranin ja Irakin välisestä sodasta 1980 -1988, mutta samaan aikaan maailmantalous oli noususuhdanteessa ja öljykriisin opetukset 1973 ja 1979 unohtuivat. Se mitä maailma ei toivo olisi uusi suurenmoinen nousukausi ja samaan aikaan suursota Persianlahdella, jonka aikana fossiilisten polttoaineiden hinta ja kulutus nousisi ennätystasolle. Tämä voisi tuottaa lyhyen tähtäimen hyötyä öljyomavaraiselle ja suurten öljy-yhtiöiden Yhdysvalloille, mutta ei pitkän tähtäimen etuja. Olen jo todennut blogissani Yhdysvaltojen strategian ongelmista.

 

Ottaakseni esille Iranin pitkän aikavälin strategiat, niin valtiollisen tason uudistumiskyky ja pitkän historian korostaminen ovat toimineet jo lähes sata vuotta. Vuoden 1979 vallankumous syntyi pitkälti kansallisen identiteetin laiminlyömisen vuoksi ja läntiseen politiikkaan negatiivisesti suhtautuvia asenteita voidaan pitkälti perustella länsimaiden edeltävän vuosisadan ajan kestäneeseen puuttumiseen Iranin sisäisiin asioihin. Iranin kriisiä ei voida ratkaista uudella jännitysdraamaelokuvalla. Kaikki kansanryhmät maassa ovat jo valmiiksi kuulleet vuosikymmenten ajan, kuinka lännessä juonitellaan Irania kohtaan.

 

 

Päivitys 2019:

 

Game of Fossils tulee saamaan uuden jatkosarjan, jossa tullaan seuraamaan kasvinjäänteiden kehitystä kohti fossiilisia polttoaineita.

Taneli_Poutvaara - 18:10:45 @ 2019, Lähi-itä, Militaarinen, Taide, USA, Ympäristö | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.