Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2020-06-28

2020-06-28_11:51:30 Poikkeustila maailmalla II

Maailmalla todetaan puoli miljoonaa IC-tautiin kuollutta ja kymmenen miljoonaa sairastunutta.

Tilanne on kokonaisuudessaan kaikkea muuta kuin hallinnassa. Vaikka Suomen ensimmäinen tautiaalto on takana, on toinen aalto varmasti saapumassa.

Uusia tautitapauksia ilmenee tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin ja tauti on käytännössä levinnyt jokaiseen maailman maahan – mahdollisesti joitain pienempiä eristyneitä saaria lukuun ottamatta.

Tulkinnanvaraisesti voidaan näin jälkikäteen miettiä, miten viruksen aallot nimetään: ajallisesti ensinnä oli Kiinan aalto, sitten Euroopan ja Amerikan aalto ja nyt on toteutunut aalto muuhun maailmaan, palautumisaalto on palannut Kiinaan ja Etelä-Koreaan.

IC_JH.jpg

Johns Hopkins-tilastoinnin mukaan 10 miljoonaa IC-tautiin sairastunutta ja 500 000 kuollutta tulee täyteen sunnuntaina iltapäivällä.

IC_14-pv.jpg

Poutvaaran koostelaskennassa nähdään vallitseva epidemiatilanne, mutta on huomattava, että tautiaallot ovat eri vaiheissa ja taudin testaus sekä kuolemansyyn diagnoosit vaihtelevat maittain:

IC_World.jpg

Koronavirukseen kuolleiden ja sairastuneiden määrää voidaan havainnollistaa esittämällä joukkomäärä graafisesti:

IC_1000_kuol.jpgTämä määrä vastaa puolta miljoonaa kuollutta:

IC_500000_kuol.jpg

Vastaavasti sairastuneet voidaan esittää graafisesti:

IC_1000_sair.jpgSeuraava määrä vastaa 10 miljoonaa sairastunutta:

IC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpgIC_500000_sair.jpg

Taneli_Poutvaara - 10:42:43 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.