Vierailu-info
Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 200. artikkelin 2020-03-14.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 200th article on 2020-03-14.
2019-11-01

2019-04-19_17:47:21 Notre Flèche

Esitän Notre Damelle samalla sekä tukea että komennan siihen liittyen boikotin.
 
Tehdessäni blogipäivitystä tämän viikon maanantaina 19:40 en pitänyt edes mahdollisena sellaista skenaariota, että joku Game of Thrones –käsikirjoittajan kätyri olisi ollut nuotion ja tulitikkujen kanssa Notre Damen ullakolla seuraamassa uusia blogikirjoituksiani. Parikymmentä minuuttia myöhemmin blogikirjoituksen jälkeen sain epämääräisen hälytyksen liittyen Ranskan Notre Dameen, jota aluksi luulin vähäpätöiseksi välikohtaukseksi.
 
Joka tapauksessa näin arkkitehtuurin kannalta toteaisin, että Notre Damen tulipalo oli verrannollinen tapahtuma Brasilian kansallismuseon tulipaloon viime kesänä. Esitän siltä kannalta sekä tukea vahinkojen korjaamiselle, mutta samalla moitteita siitä, että korjauksille ei annettu tukea aiemmin – seurauksena kulut vastaavasti kasvoivat monikymmenkertaisiksi tai satakertaiseksi verrattuna siihen, että ranskalaiset olisivat kantaneet normien mukaisesti vastuuta kansallisomaisuutensa ylläpitämisestä.
 
Tällä kertaa komennan samalla yksipuolisen boikotin Ranskan valtion ehdottamalle Flèche –suunnittelukilpailulle, jossa etsitään moderneja vaihtoehtoja rakenteen korvaamiseksi. En periaatteen vuoksi ota osaa moiseen kulttuurivandalismiin! Ranskalaisilla on vain yksi mahdollinen vaihtoehto toimia: ylläpitää kulttuuriomaisuuttaan, ja jos he laiminlyövät sen hoitamisen, he kantavat sen korjaamisesta täyden taloudellisen vastuun ja heillä ei ole oikeutta pakoilla omia velvollisuuksiaan. Jos Unescon maailmanperintökohdetta korjataan, niin korruptiolle ei voi antaa pienintäkään mahdollisuutta.

Taneli_Poutvaara - 18:07:32 @ 2019, Arkkitehtuurin historia, Eurooppa | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.