Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2021-10-05

2021-10-05_20:13:00 Nyt myös Twitterissä

Blogin päivittämiseen on ollut toukokuusta alkaen teknisiä rajoitteita ja sivuharrasteena aloitin Twitterin käytön, jossa vuonna 2013 perustamani tili @Poutvaara on aloittanut twiittaukset eräänlaisena rinnakkaisblogina, jossa on nyt vajaa puolentuhatta Twiittiä. Twitter on luonnollisesti laajemmin yhteydessä maailmalle kuin kotisivuni. Käytössäni on ollut myös Instagram-tili poutvaara, mutta julkaisutoiminta siinä on keskeytynyt, sillä Instagramia hallinnoiva Facebook ei pidä siitä, että olen keskittynyt Instagramissa arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön ja he eivät osaa hyödyntää sitä omassa kaupallisessa formaatissaan.

Ylläpitämäni ”Poikkeustila maailmalla” –seuranta ei ole jatkunut toukokuun jälkeen, mutta viimeaikaisia havaintojani maailman pandemia-tilanteesta voi lukea Twitteristä. Omat IC-analyysini sekä tiedonkeruuni kuitenkin jatkuvat, mutta työkiireiden vuoksi eivät enää aktiivisesti blogissani. Tilanne on myös muuttunut siten, että ”Poikkeustila maailmalla” tautitapausten seuranta ei ole sisällöllisesti enää hyödyllinen edelliseen tapaan viikoittain, ei kuukausittain, eikä enää edes parin kuukauden välein. Olen käyttänyt University of Oxford julkaisijan Our World in Data –vapaasti käytettävää lähdettä graafisen datan tuottamisessa, jonka avulla olen luonut sisältöä Twitteriin aikaa säästävällä ja tehokkaalla tavalla. Tuottamani oma IC-data on puolestaan vaikeaselkoisempaa ja yksityiskohtaisempaa ja soveltuu parhaiten kirjamuotoiseen tutkimusraportti-formaattiin, joka on puolestaan osoittautunut liian laajaksi blogi-formaattiin puhumattakaan lyhytviesti- tai pikaviestipalveluista. Tuottamani IC-data soveltuu lähinnä kansainvälisille asiantuntijoille.

Ensi sijaisesti olen ajallisesti tänä vuonna keskittynyt arkkitehtuurialaan, tässä blogissani mainitsen seuraavaksi CAD-osaamisen päivittämisestä. Myöhemmin esiintyy jotain muita viimeisen viiden kuukauden hankkeitani, mutta silloin jatkokehittelyn yhteydessä.

Taneli_Poutvaara - 19:12:52 @ 2021, Poikkeustila, Suunnittelutoimisto Poutvaara | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.