Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2021-04-02

2021-04-02_11:24:00 Poikkeustila maailmalla XXX

IC-tilasto_130m_C.jpg
Maailmalla todetaan 130 miljoonaa tautitapausta tänään Pitkäperjantaina yön puolella. Hallituksen lainsäädäntökyky on osoittautunut heikommaksi Suomessa kuin muualla maailmassa, mutta Suomi pyrkii korostamaan, että siitä huolimatta tilanne on Suomessa paremmin hallinnassa kuin monessa muussa maassa. Voisi kuitenkin epäillä, että se on enemmän kansanluonteen ja terveydenhuoltojärjestelmän ansiota kuin pohjautuisi valtakunnan politiikan brändeihin.

Hallituksen lainsäädäntökykyä on asettanut rajoittamaan valiokuntalausunto. Perustuslakivaliokunnan päätös PeVL 12/2021 vp– He 39/2021 vp on yllätyksekseni jäänyt miettimään itse pykäliä, eikä viitteenä ole tarkempaa lainsäädännön aineistoa, sillä sellaista ei ilmeisesti ole olemassa. Hyvä kuitenkin miettiä aihetta, niin perusteita määrittävää aineistoakin syntyy. Päällimmäisenä piirteenä näen valiokunnan mietinnössä, että ollaan uudessa tilanteessa, josta ei ole kokemusta ja jonka vakavuutta ei ole hahmotettu ja päällimmäisenä huolena on, että ylireagoitaisiin niin, että se nähtäisiin virheenä jälkikäteen. Ongelmaa voisi luonnehtia siten, että kyseessä on ehkä mittasuhteiltaan lain painoarvoon verrattuna ensimmäinen varsinainen kriisi, jossa uutta perustuslakia yritetään käytännössä soveltaa. Perustuslailla harjoitellessa voidaan kuitenkin toistaa samoja virheitä kuin muissa maissa, sillä viimeisessä perustuslakiuudistuksessa 1999 ei painotettu varautumista nykyisen kaltaisiin olosuhteisin, vaan enemmän pyrittiin saattamaan Suomen viranomaistoimintaan liittyvää ihmisoikeuslainsäädäntöä EU:n tasolle.

Huomiotani mietinnössä kiinnitti kohta 19, jossa arvioitiin, että ”velvollisuus kasvomaskin käyttöön rinnastuu osin henkilön pukeutumista koskevaan säätelyyn.” ”Nyt ehdotettuun nähden sinänsä käänteinen ja päämääriltään olennaisesti poikkeava naamiointikielto rajoittaa” ”vapautta pukeutua haluamallaan tavalla”. On totta, että monissa Euroopan maissa on rajattu islamin uskontoon perustuvaa Niqab ja Burka-kieltoa, josta on kieltoja Kanadassa, Sveitsissä, Alankomaissa, Ranskassa, Belgiassa, Itävallassa, Bulgariassa – ja osin Espanjassa, Italiassa, Saksassa ja Venäjällä. Toisaalta sanoisin, että naisilla Suomessa on ollut tapana käyttää Hijabia vastaavaa huivia, tämä on pohjautunut myös huivien tehtävään henkilösuojaimina estämään esimerkiksi hiuksien tarttumista koneiden liikkuviin mekanismeihin – ja toisaalta Burkalla voidaan suojata ihoa voimakkaalta auringolta ja tuulen puhaltamalta hiekalta. Itse kuitenkin korostaisin sitä, että kasvomaskit eivät ole uskontoon, muotiin tai tyyliin liittyvää pukeutumista, vaan ne ovat henkilösuojavälineitä, yhtä lailla kuten käsineet tai turvakengät. Pukeutumiseen rinnastettavan muotielementin kuten kuvioinnin ja tai värien liittäminen niihin on lisämaksullista eikä sillä ole lisäarvoa muuten kuin turhamaisuutena, joka voi lisäksi hämärtää suojainten kertakäyttömerkitystä. On kuitenkin eräänlaista ironiaa, että monessa Länsi-Euroopan maassa ryhdyttiin ristiretkeen kasvojen peittämistä vastaan muutama vuosi sitten – ja nyt kasvoja peittävät henkilösuojaimet ovat useassa samassa maassa lakisääteisesti pakollisia. Lääketieteen historiassa olisi väitöskirjatason kysymys, onko islamiin liittyvien kasvosuojien käytöllä ollut yhteyttä myös kulkutautien estämiseen. Suurina kysymyksinä pidetyt ongelmat kun ovat monesti vastauksiltaan yksinkertaisempia kuin on luultu.

IC-tilasto_130m_DC.jpg
IC-tilanne ei maailmalla ole hallinnassa, uusia virusmuunnoksia syntyy jatkuvasti ja sillä on heijastusvaikutuksia Suomeen.

IC-tilasto_130m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 10:23:57 @ 2021, Poikkeustila, Suomen politiikka | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.