Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2021-03-15

2021-03-15_07:25:00 Poikkeustila maailmalla XXVIII

IC-tilasto_120m_C.jpgMaailmalla todetaan 120 miljoonaa IC-tapausta tänään maanantaina. Kuvaajissa näkyy neljä väliajankohtaa, joita korostan: toukokuu 21/5/2020 viisi miljoonaa tartuntaa sekä ensimmäinen aalto oli loppumassa, 11/8/2020 toinen aalto oli alkamassa, 8/11/2020 epidemian toisen aallon käännekohta ja 26/1/2021 epidemian kolmas aalto alkamassa. Tuottamani kolme tilastollista suurkatsausta ovat osin jo vanhentuneet historiallisiksi tutkimusaineistoiksi.

IC-tilasto_120m_DC.jpgEpidemian seurannassa ei ole lähiaikoina odotettavissa suuria käänteitä tai yllättäviä uutisia. Tilastollinen seuranta ja tulkinta on kuitenkin ensisijaisessa asemassa sellaisen kriisin seuraamisessa, joka on siten näkymätön, että se näkyy kotimaassa ei-julkisessa ja sivulliset poissulkevassa sairaalaympäristössä ja ulkomailla etupäässä uutisten ja terveysorganisaatioiden tiedotuksen kautta. Aihe on ollut maailman päähuomiona jo vuoden ajan, joten siltä kannalta näkökulmia on paljon ja siten näkymätöntä ilmiötä voidaan havainnoida. Korostaisin vielä, että pandemiat eivät ole poikkeuksellisia ja niihin on varauduttu jo vuosikymmeniä. Vuoden 1918 pandemia oli ensimmäisiä, joka pystyttiin lääketieteellisesti hahmottamaan. Poikkeuksellista nykyään on se, miten huonosti pandemioihin on varauduttu.

IC-tilasto_120m_D.jpgAlla oleva Suomea koskeva kaavio ei ole ennuste, vaan yksinkertaistettu kehitysprojektio siinä tapauksessa, että R-arvo säilyy vakiona lukuarvolla 1.0. Tällöin kahdessa kuukaudessa kahden viikon ilmaantuvuus olisi 10 500, eli 100 000 asukasta kohden olisi kiinteä ilmaantumisarvo 190. Kyseessä on siis fiktiivinen projektio, jolla kuvataan tilannetta, jossa R-arvo säilyy vakiona ilman epidemian nopeutumista tai hidastumista. Tällainenkin tilanne tulee kuormittamaan terveydenhoitoa merkittävästi sillä määrät ovat suurempia kuin epidemian ensimmäisen aallon aikana. Kaavio on päivätty 7.3. ja sen jälkeen R-arvo ei ole selvästi laskenut, mutta on vaihdellut.

IC-tilasto_120m_R1.jpg

Taneli_Poutvaara - 07:24:51 @ 2021, Poikkeustila | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.