Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2021-01-23

2021-01-23_17:20:00 Poikkeustila maailmalla XXIV – Lisensointi

IC-tilasto_100m_C.jpgMaailmalla todetaan 25.1. maanantain jälkeen, todennäköisemmin 26.1. tiistaiaamulla, 100 miljoonaa IC-tapausta. Kriisin pitkittymisen ja tilanteen vaikeuden toteaminen on luonnollinen johtopäätös seuratessa kehitystä. (*

Edellinen laaja IC-tilastokatsaus maailman tilanteesta 50 miljoonan tapauksen ajoilta (marraskuun 8.) valmistui siten, että numeraalinen aineisto (jota on vaikeampaa tulkita) on 500 sivua ja siitä johdettu taulukkoaineisto on 220 sivua taulukoita, jotka tiivistävät tiedot ja esittävät ne vertailukelpoisesti. Elokuun 20 miljoonan tapauksen katsaus oli alkukehitysvaihe, joka on referenssinä katsottavissa tältä palstalta 11. elokuuta jälkeen, jolloin laajasta tilastokatsauksesta oli julkaisuja. Marraskuun katsauksen taulukoiden määrä jo kaksinkertaistui. Sivutoimisesti teen uuden katsauksen seuraavaksi ensi viikosta alkaen, kun maailmalla todetaan 100 miljoonaa tapausta. Alustavasti jo elokuussa tulin havainneeksi, että tilastokatsausten laajempi tarkastelu on liian suuri julkaistavaksi kokonaisuudessaan tällä artikkelipalstalla, joka soveltuu vain tekstin ja kuvien esittämiseen, joten olen nyt myöhemmin viitannut katsausten havaintoihin vain suppeasti ja julkaisulinjana päivitän kehittämiäni IC-yleistilanteen kuvaajia ja kommentoin yleistilannetta.

Laajempia katsauksia kuitenkin siis valmistuu ajoittain, mutta ne muuttuivat syksyllä sekä käytännöllisistä että tekijänoikeusperusteisista syistä lisensoitavaksi materiaaliksi. Yleensä kun hankkeeni kasvavat liian laajoiksi julkaistaviksi tai sisältävät huomattavan määrän innovaatioita, eivät hankkeet enää ole avoimia tai julkisia ja asetan niille lisensointiehdon. Viime vuosina tuottamani arkkitehtuurin tietokannat ja käsikirjat ovat alusta lähtien olleet itse rahoittamiani ja täysin itse tuottamiani kaupallisia hankkeita, joten niissä lisensointi on ollut lähtökohta, mutta ensisijainen tavoite on tarjota parempia suunnittelupalveluita kollegoita paremman erikoisosaamisen kautta – toki kaikilla isommilla monta henkeä työllistävillä arkkitehtitoimistoilla on enemmän yleisosaamista kuin itselläni – erikoisosaamista on kuitenkin vain harvoilla yrityksillä – ja itselläni on monista aiheista Suomen laajinta erikoisosaamista. Lisensoinnin kautta toimintani kehittämistä on mahdollista rahoittaa ja sitä paitsi lisensoitavat hankkeeni ovat edellyttäneet itseltäni paitsi kaupallisen rahoituksen kattamisen, ovat ne kuluttaneet itseltäni myös merkittävämmän työpanoksen. Lisäksi on todettava, että itseeni kohdistuu merkittäviä paineita kattaa omat kuluni tai jopa tuottaa voittoa, joten siltä kannalta on luonnollista, että sisällöllisesti suurimmat ja kaupallisesti merkittävimmät hankkeeni ovat lisenssirajan takana, siitäkin huolimatta, että kysyntä on vähäistä. Tappiollisten hankkeiden tuottaminen koemielessä voi olla järkevää, mutta toistuvien tappiollisten hankkeiden tekeminen ei ole järkevää, tästä esimerkkinä omat viime vuosien osallistumiseni kahteen merkittävään arkkitehtuurikilpailuun Helsingissä.

Ensisijaisesti en tuota erikoisosaamista kuitenkaan lisensoitavaksi tai julkaistavaksi, sillä arkkitehtitoimistot kehittävät itsenäisesti osaamistaan ja tyypillisesti tekevät töitä omalla tavallaan ja siten on myös ymmärrettävää, että useimmat kollegat vierastaisivat minun omaa osaamistani ja menetelmiäni – tekniset ja kulttuuriset kynnykset liittyvät esimerkiksi siihen, että oma nopea sekä sujuva toimintani on vieraille hidasta sekä vaikeaa, vaatii työlästä perehtymistä ja toimii suomalaisittain, mutta edellyttää suomen lisäksi natiivitasoista englanninkielentaitoa – Suomessa tämä asettaa itsessään arviolta 20 % suuruisen yhteistyösoveltuvuuden kotimaan arkkitehtikunnan suuntaan ja 1 % suuruisen yhteistyösoveltuvuuden yleiseen työelämään. Tavoitteeni ei ole kuitenkaan tarjota suoraa yhteistyötä kaikkien kanssa, vaan tarjota harvinaisempaa erikoisosaamista – käytännössä yhteistyö yleisesti toimii siten, että minun on tulkattava työni erikseen selkokielelle eli esitettävä asiat yksinkertaistettuina, joka skaalattuna tulisi olla ymmärrettävää kaiken työelämän ja yhteiskuntaryhmien parissa. Erikoispiirteenä on, että toiminnallani ei ole erityisempää englantiin tai tietotekniikkaan liittyvää kynnystä brittiläisamerikkalaisessa toimintaympäristössä tai muualla englannin kielellä tapahtuvassa yhteistyössä. Yhteistyösoveltuvuus kansainvälisesti edellyttää siis lähtökohtaisesti, rakenteellisesti ja juridisesti kansainväliseksi määriteltyä hanketta, mikä olisi itsessään poikkeuksellista, sillä yli 95 % kaikista maailman rakentamiseen liittyvistä hankkeista ovat paikallisia.

Yritykseni tehnyt monenlaisia hankkeita, joista maailman pandemiatilanteen tarkka tilastollinen arviointi on uusi alue, jota olen kehittänyt viime keväästä alkaen tällä palstalla. Arkkitehtuurin perusosaamiseen kuuluu yhteiskunnallisten asioiden, tilastojen ja numeraalisten asioiden hallinta sekä esittäminen graafisesti havainnollistavalla tavalla niin taulukkoina, kuvaajina kuin graafisina esityksinä. Toistaiseksi toimistoni ”vain tuottaa” näitä katsauksia, päätöksentekijänä arvioin niitä etenkin itse, mutta aineistolle ei ole yleistä jakelua kuten julkaisua eikä ensisijaista tilaajaa. Periaatteessa voisin painaa katsauksista raporttikirjoja omassa toimistossani, mutta e-raportteina niistä ei tarvitse taittaa uutta painoversiota, niistä ei tule myöskään painamisen lisäkuluja tai ylimääräistä kirjahyllyntäytettä. Itse näen, että Suomen laajimmalla tilastokatsauksella maailman pandemiatilanteesta olisi käytännöllistä arvoa – jos ei tämän IC-pandemian aikana, niin ehkä voisin tarjota suunnitteluosaamista seuraavan vakavamman pandemian aikana, kun maailman tilannetta pitäisi taas hahmottaa ja tarvittaisiin asiantuntijaosaamista ja malliratkaisuja. Ehkä hankkeestani voisi johtaa myös tavallisen ajan käyttöä, joka liittyisi maailman maiden sekä väestön tilastolliseen sekä  graafiseen esittämiseen arkkitehtuuriin liittyvänä sovelluksena. Yleensä kriisitilanteissa keksitään ideoita, jotka hyödyttävät myös kriisien jälkeistä aikaa.

Laajoista katsauksista tilanne hahmottuu paremmin kuin tiedostusvälineiden kautta, sillä myöskään tiedostusvälineillä ei ole resursseja tai osaamista julkaista tai edes tuottaa monisatasivuisia laajoja katsauksia. Vastaavasti esimerkiksi Wikipedian tiedot ovat pääosin hajallaan ja kokonaiskuvaa ei hallita, vaan tietoja on etsittävä eri lähteistä, jotka voivat lisäksi olla ristiriidassa keskenään. Tilannetta seuraavat WHO sekä ECDC -terveysjärjestöt ja Oxfordin sekä Johns Hopkins -yliopistot julkaisevat maailman eniten ajankohtaisesti päivittyvää tietoa, mutta omat laajat katsaukseni sisältävät heidän resursseihinsa verraten osin dynaamisemmin päätetyn, laajemman sekä tarkemman tilannekuvan, johon ei kuitenkaan vastaavasti ole voitu lisätä vuorovaikutteisuutta tuottavaa selaimen apuohjelmaa tai päiväkohtaista tai reaaliaikaista seurantaa, vaan ainoastaan laajempi tilannekuva, harvoina yksittäisinä ajankohtina, parin kuukauden välein. Toisaalta näillä ulkomaisilla alan kokeneemmilla erikoistoimijoilla on suuret erikoistuneet työryhmät ja mittavat julkiset resurssit vastaanottaa, tuottaa ja jakaa tietoa, mutta vastaavasti omalle työlleni ei ole ollut julkista rahoitusta tai erikoistunutta laajaa työryhmää. Tältä kannalta voin tarjota vain suomalaisen lisävaihtoehdon, joka on toiminut omana pääasiallisena lähteenäni tilanteen hahmotuksessa. Ensisijaisesti kuitenkin korostaisin sitä, että tilanteen laajuus johtaa siihen rationaaliseen päätelmään, että on järkevämpää katsastella tilannetta aktiivisesti, itsenäisesti, harvoin, itse etsityistä ammattilähteistä ja kattavasti – kuin passiivisesti, usein, mediapainotteisista ulkopuolisista lähteistä ja suurpiirteisesti. Itse korostaisin, että tekstinkäsittelyohjelmalla olen kirjoittanut kirjoja, mutta pääosa digitaalisesta viestinnästä tukee etupäässä pintapuolista muiden töiden kommentointia tai apuohjelmalla tapahtuvaa ohjattua vähäsisältöisen valmiita tulkintoja tarjoavaa tietovirran seuraamista.

IC-tilasto_100m_DC.jpg
IC-tilastojen kaikilla kolmella seurantakuvaajalla katsottuna kehityksessä on havaittavissa vähäisiä muutoksia, kuten kansainvälisen tason joulun jälkeisen ajan tautitapausten kasvun jälkeen vaihteeksi – tautitapausten kasvun hidastumista – mutta  kuolintapausten kasvun nopeutumista, nyt 100 000 uutta kuolintapausta on alkanut ilmetä viikon välein, mikä on kuolettavin kehitys koko tähänastisen pandemian aikana.

IC-tilasto_100m_D.jpg
(* 100 miljoonaa tapausta vahvistettiin tiistaiaamulla ennen keskipäivää San Franciscon aikaa Johns Hopkinsin seurannassa.

Taneli_Poutvaara - 17:18:56 @ 2021, Poikkeustila, Suunnittelutoimisto Poutvaara | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.