Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2021-01-04

2021-01-04_11:44:00 Poikkeustila maailmalla XXI

IC-tilasto_85m_C.jpgMaailmalla todettiin 85 miljoonaa IC-tapausta aamuyöllä. IC-tilaston graafiseen raamiin on kehitetty taas pienempi muutos, jolla varaudutaan ylläpitämään tilastoa näissä samoissa graafisissa raameissa jopa kesään saakka.

IC-pandemia on lentämisen aikakaudella ehkä vakavin yksittäinen ihmiskunnan kriisi vuoden 1968 Hongkongilaisen, 1957 Aasialaisen sekä 1918 Espanjantaudin ohella ja molempien maailmansotien jälkeen. Se, miksi Aasialainen ja Hongkongilainen eivät jääneet maailmanhistoriaan johtui siitä, että nykyinen yhteiskuntajärjestys on kehittynyt entistä herkemmäksi kriiseille rakenteellisista syistä, kuten kansainvälisen matkustamisen ja maailmankaupan muututtua. Kun verrataan IC-pandemian vakavuutta sotiin, niin kuolintapausten määrät ohittavat ihmisten aiheuttamat kriisit maailmansotia lukuun ottamatta.

Pandemia voisi sairauden osalta olla kuitenkin pahempikin. On eräänlainen arviointivirhe tuoda esille toimenpiteitä vain olosuhteista riippuvalla tavalla ja minimitasolla. Järkevämpi lähestymistapa olisi ollut tehdä IC-pandemiasta harjoitus seuraavaa vakavampaa pandemiaa varten – kuten useissa muissa maissa kuten Kiinassa on toimittukin. Vaikka yhteiskunnallinen organisoituminen olisi vain osittaista, reagointi voi toimia osittain myös jälkikäteen, kuten esimerkkinä Saksan ja Israelin rokoteohjelmien käynnistyminen. Huomattava kuitenkin on, että näissäkin epäonnistutaan, jos työtä ei jatketa globaalilla tasolla: olisi pystyttävä kattamaan nopealla aikataululla koko ihmisväestö ja välttämään myös sairauden uudelleenlinkittyminen koti- ja tuotantoeläinten kautta.

IC-tilasto_85m_DC.jpgIC-tilastojen kaikilla kolmella seurantakuvaajalla katsottuna kehityksessä on havaittavissa vain vähäisiä muutoksia.
IC-tilasto_85m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 11:43:31 @ 2021, Luonto, Poikkeustila | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.