Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-12-26

2020-12-26_10:30:00 Poikkeustila maailmalla XX

IC-tilasto_80m_C.jpg
Maailmalla todetaan 80 miljoonaa IC-sairaustapausta tänään toisena joulupäivänä, kun maailma on keskittynyt miettimään Jeesuksen inspiroivaa ja kiinnostavaa tarinaa. IC-seurannassa uutta on graafisen esityksen kehittäminen, jolla on voitu hieman lisätä tarkkuutta ja toimia näissä uusissa graafisissa raameissa maaliskuulle saakka. Suomessa olisi tällöin kesken vielä riskiryhmien rokotusohjelmat ja maailman epidemiatilanne olisi vasta hidastunut rokoteohjelmilla, joten tautitapaukset kokonaisuudessaan tulevat maaliskuussa olemaan arviolta 130-145 miljoonan välillä.

Ne, jotka ovat rokotejonossa ensinnä, ovat samalla rokotetutkimuksen koekaniineja, mutta myös onnekkaita siinä mielessä, että riskit pienentyvät. Rokotteiden tuotekehittely ja vaihtoehtojen vertailu ovat aiheita, josta asiantuntijoillakaan ei ole varmaa sanottavaa. Julkisesti ja tieteellisissä lähteissä esillä olevien tietojen perusteella en pysty esittämään aiheesta merkittäviä kommentteja – jos pystyisin, Suunnittelutoimisto Poutvaara olisi varmaan jo mukana jossain rokotteen kehittelyohjelmassa, jolloin intressissä voisi pikemminkin olla esittämättä aiheesta mitään kommentteja.

IC-tilasto_80m_DC.jpgIC-tilastojen kaikilla kolmella seurantakuvaajalla katsottuna kehityksessä on havaittavissa vain vähäisiä muutoksia.

IC-tilasto_80m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 10:30:04 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.