Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-11-07

2020-11-07_18:03:00 Poikkeustila maailmalla XIII

IC-tilasto_50m_C.jpgMaailmalla todetaan 50 miljoonaa IC-tautitapausta huomenna 8. marraskuuta. Olin elokuussa odottanut tekeväni tämän päivityksen vasta joulukuun alkupuolella, mutta viime viikkoina tilanne on muuttunut. Se ei sinänsä ole ollut yllätys, sillä aiheesta uutisoidaan päivittäin ja jo kesällä tilanteen ennakoitiin kehittyvän tähän suuntaan syksyn aikana.
IC-tilasto_50m_DC.jpgKansalliset yhteiskuntien sulkemiset estävät kuolintapausten kasvua.
IC-tilasto_50m_D.jpgOlen laatimassa tietokantaa ja taulukkoja tarkemmasta maailman tilanteesta, kuitenkin toissijaisena sivutehtävänä, johon irrotan aikaa arkkitehtuurista. Tilanne on ehtinyt merkittävästi muuttua elokuun 11. päivän yleiskatsauksesta, joten odotan löytäväni yllättäviä havaintoja maailman tilanteesta.

Tilannetta problematisoi tällä viikolla löytyneet uudet potentiaaliset zoonoosilähteet Tanskan minkeissä ja Japanin lepakoissa, jotka vastaavat omia oletuksiani, joista olen kirjoituksissani väljemmin viitannut jo syyskuussa 2019 ja intensiivisemmin helmikuusta 2020 alkaen. Tilannetta hankaloittaa se, että Venäjän ja läntisten rokotevalmistajien työ on huomattavasti tarvetta hitaampaa ja uudet virusversiot edellyttäisivät uusia rokoteohjelmia, vaikka ensimmäiset ovat vasta alkamassa.

Taneli_Poutvaara - 18:02:41 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.