Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-10-18

2020-10-18_09:14:00 Poikkeustila maailmalla XI

IC-tilasto_40m_C.jpgMaailmalla todetaan 40 miljoonaa IC-tautitapausta huomenna 19. lokakuuta. IC-pandemian keskivaihe jatkaa entiseen tapaansa. Tilanne jatkuu todennäköisesti samaan tapaan vähintään ensi kevääseen saakka. Kun viimeisen 14 päivän uusien tapausten määrä Suomessa on ohittanut kevään tason, voidaan silloin koko maassa varauksetta puhua toisen aallon alkaneen pari kuukautta sitten ja ohittaneen kevään leviämisnopeuden. Riippuu pitkälti inhimillisistä tekijöistä ja viranomaisohjauksesta riskiryhmien suhteen, kuinka tilanne kehittyy.
IC-tilasto_40m_DC.jpgMyöskään kuolintapausten määrä ei osoita pandemian muuttuneen vaarattomammaksi. Toki on todettava, että riskiryhmien suojelemisella, elintapojen muutoksilla ja ennakoivalla sekä tehokkaalla terveydenhoidolla ollaan hieman voitu loiventaa vaarattomammaksi kuolleisuudesta kertovaa käyrää, mutta globaalissa tarkastelussa se on tuonut vain paikallisia helpotuksia.

IC-tilasto_40m_D.jpgIC-kuolleisuus maailman tasolla katsottuna jatkuu tasaiseen tahtiin kuten uudet tautitapaukset, sillä yrityksistä huolimatta varmoja luotettavia ratkaisuja IC-epidemian lopettamiseen ei ole olemassa. Toimivien rokotteiden laajamittainen käyttö toisi muutosta tilanteeseen.

Taneli_Poutvaara - 08:13:25 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.