Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-09-27

2020-09-27_10:27:00 Poikkeustila maailmalla IX

IC-tilasto_35m_D.jpg

Maailmalla ollaan huomenna 28.9. toteamassa miljoona IC-tautiin kuollutta. Tiedon epävarmuustekijöinä on, että valtioiden julkaisema tilastollinen tieto ei ole vertailukelpoista tai yhtenäistä. Kuolintapausten tilasto on käyränä lähellä samaa kuin tautiin sairastuneiden tilasto, sillä kuolintapaukset suhteessa tautitapauksiin ovat lähes lineaarisessa suhteessa.

Tilaston yhtenäistämistä varten olen käyttänyt tapausten suhdeluvun pienentämiskerrointa 1/50 jolloin tapauskehitys (lineaarisella interpolaatiolla) on porrastettuna sadan tuhannen tapauksen välein. Kuvaaja esittää, kuinka kauan aikaa päivinä on kulunut sataan tuhanteen uuteen IC-kuolintapaukseen, se on alle kolme viikkoa, joka on sama aika nykyään kuin 5 miljoonaa uutta tautitapausta eli 50 kertaa suurempi määrä. Käytännössä se tarkoittaa, että heinäkuusta alkaen tautiin on kuollut 2 % sairastuneista eli sata tuhatta henkeä alle kolmen viikon välein. Jos IC-taudin vaarallisuus laskisi, kääntyisi kuvaaja ylöspäin. Jos IC -pandemia heikkenisi esimerkiksi rokotteen käyttöönoton johdosta, mutta taudin vaarallisuus ei muuttuisi, kääntyisi kuvaaja myös ylöspäin.

Nykykehityksellä 2 miljoonaa kuollutta todettaisiin maaliskuussa 2021, mikä voi siten olla todennäköistä, että läntiset rokoteohjelmat eivät ehdi valmistua tätä ennen ja vastaavasti Venäjän ja Kiinan rokoteohjelmat ovat tuolloin vasta suppeasti käytössä maailmalla. Vastaavasti nykykehityksellä IC-tautitapauksia oltaisiin todettu maailmalla maaliskuussa 2021 yhteensä noin 85 miljoonaa, joka vastaisi yhtä prosenttia maailman väestöstä. Tutkijat ovat tunnistaneet alttiit ryhmät ja riskialttiit toimintatavat, minkä vuoksi huhtikuussa 2020 epidemian ensimmäisen aallon aiheuttama voimakas kuolleisuus on voitu välttää suojelemalla riskiryhmiä. Silti, kehitys on heinäkuun jälkeen uudelleen heikentynyt ja epidemian toisen aallon aiheuttamaa viivettä ja uusia virheitä päivitetyissä strategioissa pelätään, kuten vähäoireisten kantajien aiheuttamaa epidemian laajenemista riskiryhmiin tavoilla, joita ei ole vielä otettu huomioon. Suomessa epidemian toinen aalto on selkeästi heikompi kuin keväällä, mutta uusien tautitapausten määrä viimeisen 14 vuorokauden kuluessa on noussut jo yli puoleen kevään määrästä. Toisaalta riskiryhmät Suomessa ovat vielä toistaiseksi olleet turvassa, jolloin kuolleisuus on ollut vähäistä.

Taneli_Poutvaara - 09:26:59 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

To reduce automated spam, this function is protected with a captcha.

This requires content from the third-party provider Google to be loaded and cookies to be stored.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.