Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-09-16

2020-09-16_13:25:00 Poikkeustila maailmalla VIII

IC-tilasto_30m_C.jpg

Maailmalla ollaan torstaina 17.9. toteamassa 30 miljoonaa IC-tautitapausta. Olisiko epidemia laantumassa tai loppumassa, siitä ei ole merkkejä. Yllä oleva kuvaaja on jatkoa edelliselle päivitykselle ja se noudattaa toistaiseksi luonnollista logaritmia. Epidemian hidastuessa kehitys muuttuisi suuressa kuvassa (lineaarista interpolaatiota noudattavassa mallissa), kun kuvaaja ei enää laskisi vaan pysyisi vaakasuuntaisena ja lopulta kuvaaja kääntyisi nousuun. Tämä muutos tapahtuu varmasti joskus tulevaisuudessa, ja tällöin IC-tapauksia toisin sanoen ilmaantuisi vähemmän viikoittain. Jos pandemia loppuisi, kääntyisi kuvaaja voimakkaasti ylöspäin.

Uutena esityksenä on alla vastaavasti kuolintapausten määrän kehitys. Kehitys suuressa kuvassa on jatkunut melko tasaisesti lineaarisena kesäkuusta alkaen, eli kuolintapauksia suhteessa tautitapauksiin ilmaantuu lähes vakiomäärä. Taudin vaarallisuuden selvästi laskiessa kuvaajan suunta alkaisi taittua kohti vaakatasoa.

IC-tilasto_30m_D.jpg
Kuolintapausten määrän kehityksessäkään ei ole merkkejä epidemian hidastumisesta tai taudin vaarallisuuden laskusta. Tietenkin suuressa kuvassa ei voida kommentoida yksittäistapauksia, kuten Suomessa tällä hetkellä vallitsevaa vaimeasti alkanutta epidemian toista aaltoa. Muutamissa Euroopan maissa epidemian toinen aalto on voimakkaampi kuin ensimmäinen aalto Suomessa. Tilastoon vaikuttaa oleellisesti myös Intian kiihtyvä epidemiatilanne ja epidemian toinen aalto, joka tarkoittaa viivettä kuolintapauksissa. Suuren kuvan tarkastelunäkökulmaan vaikuttaa oleellisesti myös se, että tilastollinen tieto maittain pohjautuu eri kriteereihin ja ei ole siis tarkkaa.

Poliittisessa päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa ollaan tilastollista kehitystä Suomessa tulkittu myös päinvastaisella tavalla, mutta omassa tilastotulkinnassa katsoen pandemian suurta kuvaa voidaan tehdä johtopäätös, että tilanne ei ole maailmalla hallinnassa. Suomessa toinen aalto on vaimea, mutta on alkanut, ja riippuu pitkälti käyttäytymisestä ja viranomaisten toiminnasta, miten tilanne kehittyy. IC-tauti ei ole muuttanut luonnettaan, mutta osa ihmisistä on muuttanut käyttäytymistään ja mukana on valistunutta, tarkempaan tilannekuvaan pohjautuvaa, yhteiskunnallista ohjausta.

Taneli_Poutvaara - 12:23:06 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.