Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-08-18

2020-08-18_10:43:00 IC ja G20 II

Ryhmistä voimakkaimmin IC-tauti on ehkä iskenyt G20 -teollisuusmaihin, joka on vauraan elintason paljon matkaileva viiteryhmä, johon Suomikin kuuluu EU:n kautta. Tässä artikkelissa esitän päivitetyt tilastotiedot G20-maista ja vertailun vuoksi suppeammasta mutta suhteellisesti vauraammasta G7-ryhmästä.

Analytiikkaan on lisätty lisää vertailutietoja sekä IC-kuolintapausten tilastointia.

Huomattava on, että G7-maiden tilanne on niin USA-keskeinen, että 81 % kaikista G7-maiden tautitapauksista on USA:ssa – uusista tautitapauksista 92 % verran. Toisaalta USA:n terveydenhuollossa on kaksi koria: niillä joilla on terveydenhoito ja niillä, jotka ovat sen ulkopuolella. Kokonaisuudessaan terveyspalvelujen saajat aiheuttavat sen, että USA:ssa kuolleisuus IC-tautiin on 30 % pienempi, kuin muissa G7-maissa. Tästä huolimatta IC-tauti on voimakkaimmin iskenyt keskimääräisesti ylipainoisiin, kaupalliseen elämään ja matkustamiseen tottuneisiin länsimaiden ihmisiin.

G20 -maat edustavat 62.9 % maailman väestöstä, mutta 92.7 % IC-tautiin kuolleiden kokonaismäärästä, 80.3 % tautitapauksista ja 79 % uusista tautitapauksista.

G20-maat:
IC_G20_CASES_2.jpgIC_G20_CASES_N_2.jpgIC_G20_CASES_D_2.jpgIC_G20_CASES_D-R_2.jpgG7-maat:
IC_G7_CASES_N_C_2.jpgIC_G7_CASES_D_D-R_2.jpg

Taneli_Poutvaara - 09:40:20 @ 2020, Poikkeustila, Talous, USA | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.