Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-10-04_18:34:45 Mitä vikaa Pasilassa?

Tänään julkistettiin Pasilan tornikilpailun voittanut ehdotus. Esitänkin saman tien yleiskatsauksen ehdotuksen vioista.
 
Pasila_Trigoni.jpgKuva: YIT / Helsingin kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki

 

Hieman epäilevästi katsoin ehdotuksen perusmallia. Rakennusmassat ovat siinä tasasivuisia kolmioita, joita on kuusi kappaletta.

 

Pasila_001.jpg

Vaikka minut itse tunnetaan geometrisen arkkitehtuurin harrastajana, esitän alustavasti saman tien, että verrattuna saman sivuista tasasivuista kolmiota ja neliötä toisiinsa, on neliömäisen tornin kerroksen pinta-ala ja volyymi 2.3-kertainen. Toisin sanoen kolmiomaisia torneja tarvitaan yli kaksi kertaa enemmän verrattuna neliömäisiin torneihin. Ajatellen rakentajaa – kustannukset moninkertaistuvat! Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen viimeaikaiset suuret kaupunkirakentamisehdotukset ovat siis epärealistisen kalliita metodologisten aloitusvirheiden vuoksi. Siksi on ilmeistä, että ehdotusta tullaan laadullisesti karsimaan.

 
Jatkaen pohjakaavan kritiikkiä: ratkaisulla voidaan ehkä saada paljon vaipan pinta-alaa, mutta näin kapealla pohjaratkaisulla keskikuilujen – huollon, tekniikan ja liikkumisen – pinta-ala on kovin suuri kerrospinta-alaan nähden. Myös tämä nostaa kustannuksia. Näistä syistä, vaikka kolmio on sinänsä tyylikäs matemaattisena kappaleena – on aivan eri asia ehdottaa sitä tornirakennuksen pohjan muodoksi.

Pasila_Ehdotus.jpg
Kuva: YIT / Helsingin kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki
 
Jatkaen ehdotuksen metodin kritiikkiä:
 
Ehdotus ehdottaa tornien massojen julkisivu-pintojen vertikaalista ja julkisivujen välistä vaihtelevaa sommitelmaa, jossa rakennuksen massan ylä- ja alaosat ovat erilaisia, samoin saman rakennuksen eri julkisivut. Tämä lähestymistapa on kansainvälisesti yleisesti hylätty, sillä rakennuksilta toivotaan yhtenäistä julkisivukäsittelyä – tämä tarkoittaa yhtä julkisivun rakennetyyppiä, paitsi orientaation, myös estetiikan ja arkkitehtuurin perinteiden vuoksi. Yleisvaikutelma vaikuttaa epäselvältä ja epävarmalta sekä esteettisesti että arkkitehtuurisesti.
 
Suositus suunnitelman jatkosta:
 
- Rakennuksille tulisi luoda selkeämmin rakennuskohtainen yhtenäinen identiteetti ja yhtenäinen julkisivujärjestelmä.
- Rakennusten pohjaratkaisu tulisi vaihtaa pois tasasivuisesta kolmiosta, esimerkiksi vaihtamalla pohjaratkaisu neliöön voidaan tornien määrä puolittaa.
- Suunnitelma olisi muutettava taloudellisesti kustannustehokkaaksi.
- Metodologisesti kehottaisin myös miettimään sitä perusasennetta, että kappaleiden mittakaavaa suurennetaan. Sama kappale ei välttämättä toimi suuressa mittakaavassa, vaikka voisi toimia pienessä mittakaavassa. Kehottaisin myös miettimään, että kollaasimainen työskentely vaikuttaa olevan pääasiallisessa roolissa.
 
Kommentoiden vain näkemääni materiaalia, en ole löytänyt yhtään periaatetta, josta olisin samaa mieltä. Tästä syystä näen, että en voi tarjota kenellekään hankkeen osapuolelle mitään tarjoamalla kehittämisehdotuksia esitetyn mallin pohjalta. Ainoa asia, josta olen täysin samaa mieltä on, että Keski-Pasilan joutomaa on järkevämpi rakentaa tehokkaasti kuin jättää se rakentamatta.
 
 
Päivitys 2019:
 
Tuohon aikaan 2018 avattu Kalasataman kaupallinen keskus on mielestäni siltä kannalta onnistunut, että siellä ei ole jatkuvaa ruuhkaa.

Sen sijaan lokakuun 17. 2019 avattu YIT:n rakennuttama Keski-Pasilan keskus on sijaintinsa vuoksi jatkuvasti ruuhkainen, mutta arkkitehtuuriltaan halpa verrattuna hankkeen budjettiin. Arvostan Keski-Pasilassa eniten sitä, että voin kulkea yleensä alueen ohitse junassa. Itse kaupallisten toimintojen osalta arvostan Keski-Pasilassa sitä, että HOK-Elanto sai houkuteltua kaupungin hyväksymään Prisman rakentamisen ennennäkemättömän lähelle Helsingin ydinkeskustaa. Prismoissa on parempi valikoima kuin S-Marketeissa, joiden miehityshallinnon alaisuutta helsinkiläisten ruokaostoskäyttäytyminen pääasiassa on.

Taneli_Poutvaara - 17:52:55 @ 2018, Arkkitehtuuri, Helsinki, Rakentaminen, Talous | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.