Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-06-07_01:57:26 Kirja-arvostelu - Ruotsin kriisiopas

Suomessa asutaan Ruotsin ja Venäjän välissä. Siksi on hyödyllistä tietää, mitä näissä kolmessa maassa puuhastellaan.

Ruotsi_Cover.jpg

 

Ruotsissa jaettiin kotiin toukokuussa kriisiopas. Se olikin pian kansainvälisissä otsikoissa, sillä Ruotsin valmiustoimintaan ollaan kiinnitetty kansainvälistä huomiota. Oppaan visuaaliseen asuun ja viestintään ollaan kiinnitetty erityistä huomiota ja sen huomaa jo kannesta: siinä esitetään Ruotsi vahvana, modernina ja monikulttuurisena, joka on tehokas ja hyvin valmistautunut. Kanteen ei olisikaan sopinut kuvia tavanomaisista ruotsalaisista, vaan kuvassa piti olla sodanajan reserviläinen auttamassa siviiliperhettä. Julkaisu on sinänsä melko helposti ladattavissa internetistä. Virkamiesruotsin taitoisena ei sanastossa ollut minulle mitään erityistä.

 

Oppaan varsinainen sisältö on osittain toissijaisessa asemassa kuvitukseen nähden: esimerkiksi sivu valetiedosta kääntyy osin itseään vastaan, kun tiedotusvälineet joka maassa tämän päivän Euroopassa ovat puolueellisia – mutta siinä ei ole juuri mitään uutta.

 

Mielenkiintoista on kuitenkin Ruotsissa käytetyt käsitteet, joita ei uskalleta käyttää Suomessa: totaalinen maanpuolustus, kodinturvajoukot, siviilivastarinta ja totaalimaanpuolustuspakko.

 

Kotitalouksilla on tarpeen olla hätävaraa. Käytännössä kotivalmius olisi kaikille hyödyllinen käsite, mutta elintarvikkeiden vanheneminen ja säilytystilojen puute asettaa sen ahtaassa kaupunkiasumisessa tai tilapäisessä maalla asumisessa usein haasteelliseksi.

 

Ruotsi_Aukema.jpg

 
Sisäsivun aggressiivisin kuvitus ylikorostaa Ruotsin valmiutta. Se tuo faktoina esille lähinnä sellaista tietoa, jonka jokainen sotilas ymmärtää kotimaasta riippumatta.

 

Varsinaisesti yleiset vaaratiedotteet on aina havaittu toimivan hyvin asutuskeskuksissa, mutta ei haja-asutusalueilla. Myös ulkotestausajat poikkeavat Suomesta – kello 15 arkimaanantaisin maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa!

 

Yleisesti ottaen oppaasta sanoisin, että se on saanut sisältöönsä ja lyhyyteensä nähden julkisuudessa ylisuuret mittapuitteet. Jos aihe kiinnostaa, niin suositan retkeily- ja survival-oppaita, sillä niissä kriisioloja käsitellään täydellä laajuudella.

Taneli_Poutvaara - 17:42:39 @ 2018, Kirja-arvostelu, Militaarinen, Poikkeustila | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.