Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-05-10_21:35:17 Kevään lintuja

Kevät tunnetaan yleensä lintujen ajaksi. Tulevaa kesää ennen ihmiset havahtuvat lintujen viestintätulvaan.
 
Tällä hetkellä ehkä eniten huomiota linnuista saa Twitter Americanus, josta alla on taiteilijan hahmotelma.

Twitter.jpg

 
Tämä pienikokoinen lintulaji löydettiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2006 ja se kuuluu samaan heimoon niin sanottujen matkapuhelinkätisten ihmisten kanssa, joiden populaatio on arviolta 330 miljoonaa yksilöä. Laji on koko elinkaarensa aikana keskittynyt latinalaisilla aakkosilla valmiiksi translitteroitavaan kutsuääneen, jonka pituus oli aluksi 1-140 merkkiä ja on myöhemmin enintään kaksinkertaistunut pituudeltaan.

 

Vahvojen havaintojen mukaan Twitter Americanus viestii toisten lajin yksilöiden kanssa. On jopa arvioitu, että viestit sisältävät lauseiksi muotoiltuja ajatuksia. Tähän mennessä lajin vanhin tunnettu yksilö on 11 vuotta ja 10 kuukautta vanha. Arvioiden mukaan kannan laajuuteen vaikuttaa tehodigitaalisuus, jolloin lajin yksilöt voivat esiintyä bittijonoina. Suomessa laji on erittäin uhanalainen, mutta tarkasti ympäristöviranomaisten valvonnassa.

 

On arveltu, että Twitter Americanus hankkii ravintonsa uutisjätteistä. Lajin yksilöt pyrkivät kiinnittämään toistensa huomion viestien tiivistämisellä ja arvonimillä. Viime vuoden havaintojen mukaan Twitter Americanus on kyennyt tuottamaan myös uusia uutisaiheita, joita toimittajiksi kutsuttu laji ahkerasti kerää ravinnokseen. Lajin henkistä elämää tunnetaan suhteellisen vähän. Yleisten arvioiden mukaan laji pyrkii aktiivisesti hankkimaan uusia reviirialueita ja havaintojen mukaan se koetaan jo heinäsirkkapilviä suuremmaksi vitsaukseksi Lähi-Idän alueella. Biologien havaintojen mukaan lajin aggressiivisimmat yksilöt ovat myös kohottaneet satojen miljoonien eurooppalaisten ihmisten stressitasoa. Tähän mennessä Euroopan alueella ei tunneta yhtään ihmisiin näin voimakkaasti vaikuttanutta lintulajia – kulttuuriantropologien mukaan Twitter Americanus kykenee jopa viestimään ihmisten kanssa Euroopan alueella.

Taneli_Poutvaara - 17:36:46 @ 2018, Asia lyhyt, Luonto, USA, Ympäristö | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

To reduce automated spam, this function is protected with a captcha.

This requires content from the third-party provider Google to be loaded and cookies to be stored.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.