Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-04-26_11:39:59 Ratkaisu Korean tilanteeseen II

Kolme viikkoa sitten ennakoin DMZ:n olevan kohtauspaikkana tulevalle suurkokoukselle. Matka kohti tapaamista etenee kahdenvälisillä neuvotteluilla DMZ:lla.

Vajaa vuorokauden kuluttua DMZ:lla eli demilitarisoidulla vyöhykkeellä on Korean päämiesten kahdenvälinen kohtaaminen. Vielä ei ole julkistettu pidetäänkö neuvottelut, joihin myös Yhdysvallat on kutsuttu, ennakoimallani tavalla.

Viikko sitten Pohjois-Korean puoluejohto julkaisi tiedotteen, joka tiedotusvälineiden mukaan sisältää kuusi toimintalinjaa:

-Ohjusohjelma on onnistunut ja toimi
-Ohjus- ja ydinasetestit jäädytetään 21.4. alkaen
-Ydinasetestialue suljetaan
-Ydinaseita ei käytetä, jos maahan ei kohdistu ydinaseuhkaa (Amerikasta) ja maa ei jaa eteenpäin ydinaseita eikä ydinaseteknologiaa
-Maa keskittyy kehittämään talouttaan ja nostamaan kansan elämisen laatua
-Vuoropuhelua naapurimaiden sekä kansainvälisen yhteisön kanssa parannetaan jolla niemimaan rauhaa ja vakautta tullaan edistämään

Tulkiten tiedotetta, Pohjois-Korea on selkeästi ymmärtänyt, että sen ei kannata tavoitella kilpailua asejärjestelmissä Yhdysvaltojen kanssa, sillä USA:n 500-700 miljardin dollarin puolustus- ja sotabudjetti muodostaa puolet koko maailman sotilasmenoista. Kuitenkin osuutena BKT:stä USA:n sotilasmenot ovat kuitenkin vain 5% luokkaa. Pohjois-Korean sotilasmenot ovat arviolta 10 miljardia dollaria, mutta ne muodostavat arviolta 25% maan BKT:stä – siis erään maailman suurimman osuuden. Pohjois-Korean asevoimat ja sen puolisotilaalliset joukot ovat maailman suurin organisaatio – sitä ei siis pidä väheksyä. Ongelmallista kuitenkin on, että sotilasmenot suhteessa BKT:hen ovat myös maailman suurimmat. Uhka USA:n hyökkäyksestä – joka voisi tapahtua uhatun ennalta ehkäisevän hyökkäyksen muodossa – on pitänyt tarpeena ylläpitää Pohjois-Korean ohjusohjelmaa, mutta siihen kuluttaminen on nähty riittäneen, jotta ohjelma voidaan pysäyttää. Koska Pohjois-Korean asejärjestelmät ovat vahvempi pelote USA:n hyökkäyksen esteenä kuin ennen, nähdään sotilasmenojen määrän laskeminen osana BKT:tä järkevänä, jotta taloutta ja elämisen laatua voidaan kehittää. Käytännössä tämä tarkoittaa asejärjestelmien kehitystyöhön käytettävien varojen dramaattista vähentämistä, kuten ydinaseohjelman kehitystyön jäädyttämistä. Pohjois-Koreaan kohdistunut kansainvälisten kauppasuhteiden lopettaminen on myös pakottanut maan parantamaan vuoropuhelua muun maailman kanssa, jotta taloussuhteita voitaisiin avata uudelleen.

Tilanne on sinänsä kehittynyt tiiviimpänä diplomaattisena yhteydenpitona. Kansainvälisissä suhteissa tilanne ei ole muuttunut edelleenkään ja Pohjois-Korean kanssa ei voi esimerkiksi Suomesta harjoittaa minkäänlaista liiketoimintaa, korkeintaan humanitaarista ruoka-apua ja vastaavia kehitysohjelmia. Tilanne voi kehittyä kohti ydinasejärjestelmistä luopumista, mutta se onnistuu vain, jos se koskee koko Korean niemimaata ja sitoo myös Yhdysvaltoja etukäteen toiminnassa Korean niemimaalla. Neuvotteluita ei kannattaisikaan käydä Yhdysvaltojen johdolla, sillä Korean niemimaan aluepoliittinen asema on nimenomaan ollut kaikkein vaikein asia ratkaistavaksi ja sen kehittämisessä on suurimmat mahdollisuudet. Kahdenvälisissä keskusteluissa pohjustetaan alueellisen pysähtyneen konfliktin lopettamista.

Täydennys 2019:

Korean kahden maan johtajat ovat tavanneet 27.4.2018, 26.5.2018, 13.8.2018, tämän ohella Pohjois-Korean johtaja on tavannut muutaman kerran Yhdysvaltojen presidentin JSA:lla 30.6.2019, kerran Singaporessa 12.6.2018 ja kerran Hanoissa 27.2.2019.

Vaikka asioissa ei ole edistytty, voidaan tilannetta katsoa myös siitä näkökulmasta, että Pohjois-Korean johtaja on johtajana päässyt näkemään omaa maanosaansa laajemmin, millä tulee olemaan vaikutusta hänen politiikkaansa – tämän ohella hänen asemansa valtionjohtajana on tunnustettu kansainvälisessä politiikassa, jopa Yhdysvaltojen puolelta.

Taneli_Poutvaara - 17:33:00 @ 2018, Militaarinen, USA | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

To reduce automated spam, this function is protected with a captcha.

This requires content from the third-party provider Google to be loaded and cookies to be stored.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.