Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-04-14_08:49:07 Ratkaisu Syyrian tilanteeseen IV

Syyriaan tehtiin pari tuntia sitten ilmaisku.
 
Aseelliset yhteydenotot USA:n ja Venäjän kanssa kylmän sodan aikana eivät ole uutta. Asetelma muistuttaa siten 1950-vuoden Korean sodan konfliktia, että sielläkin käytiin sotaa toisen maan alueella poliittisesta vaikutusvallasta: vastaavasti Neuvostoliitolla, nyt Venäjällä, oli teknisesti kehittynyttä välineistöä, joka vähensi USA:n vaikutusvaltaa. Tuolloin MiG-15-hävittäjät ja neuvostoliittolaiset lentäjät kävivät ilmataisteluja amerikkalaisten hävittäjiä ja pommittajia vastaan. Vastaavasti kuten nykyään Venäjän teknologinen kehitys oli yllättänyt amerikkalaiset.
 
Ero nykytilanteessa Korean kanssa on kuitenkin selvä: Syyriassa on vain yksi hallinto, joka ei ole vaihtunut sisällissodan aikana – ja vastapuolena on sekalaisia kapinallisia, joista ei ole valtion muodostajaksi.
 
 
 
Päivitys 2019:
 
Syyrian tilanne oli osin stabiloitunut, mutta lokakuussa alkanut Turkin läsnäolon laajeneminen Pohjois-Syyriassa ei ole eskaloitunut valtiolliseksi sodaksi. Syyrian konflikti ja sen tasapainon ylläpitäminen on eräs haastavimmista konflikteista 2000-luvulla ja sen monimutkaisuus on aivan toista luokkaa kuin Euroopan toisen maailmansodan jälkeinen suurin sisällissota Jugoslaviassa – Syyrian tilanteessa kun on ollut koko ajan vain yksi ja sama valtio. Kuten ensimmäisessä kirjoituksessani 2016 ratkaisusta Syyrian tilanteeseen kirjoitin, oli Syyria erittäin monimutkainen sosiaalinen järjestelmä ennen sotaa, mikä nykyään myöhemmin on julkisuudessa unohtunut.

Taneli_Poutvaara - 17:30:07 @ 2018, Lähi-itä, USA, Venäjä | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

To reduce automated spam, this function is protected with a captcha.

This requires content from the third-party provider Google to be loaded and cookies to be stored.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.