Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-04-09_21:06:02 Ratkaisu Syyrian tilanteeseen III

Kaksi kuukautta sitten olin jättänyt Syyrian tilanteen käsittelyn tarkoituksellisesti osin avoimeksi.
 
Kolme viikkoa sitten kuitenkin Israelin puolustusvoimat, IDF on tuonut esille tarkkaa materiaalia vuoden 2007 iskustaan Syyrialaiseen tutkimuslaitokseen, jossa oli vähintään tutkimuskäyttöön suunniteltu reaktori.
 
Aihe on itselleni tuttu: olen itsekin muinaisessa Teknillisessä korkeakoulussa opiskellut tiedettä samassa rakennuksessa, jossa oli Suomen ensimmäinen ydinreaktori, nyt vajaa kolme vuotta sitten sammutettu. Ydintiede on osa fysiikan tutkimusta sekä lääketieteen soveltamista, mutta korkeakoulun reaktori oli luonteeltaan pienimuotoista, eikä siinä koskaan tuotettu fissioasekelpoista materiaalia. Puolestaan Suomen neljässä varsinaisessa voimalassa käytetty materiaali on tarkkaan IAEA:n kirjanpidon alaista.
 
Tuntematta Syyrian vuoden 2007 tapausta tarkemmin, viimeisten kuukausien aikana IDF on suorittanut useita omissa ja muiden tiedotusvälineissä raportoituja ilmaoperaatioita niin hävittäjillä kuin lennokeilla Syyrian ja Libanonin ilmatilassa, viimeksi viime yönä.
 
Vielä viime viikolla USA:n presidentti ilmoitti joukkojensa vetäytymisestä Syyriasta. Kuitenkin vuosi sitten 7. huhtikuuta 2017 USA:n presidentti teki päätöksen ilmaiskusta Shayratin lentotukikohtaan, jossa Välimereltä laukaistiin 59 ohjusta, yhteisarvoltaan 100 miljoonaa dollaria. Isku aiheutti usean siviilin ja sotilaan kuoleman, kuten eilinenkin isku. On aika erikoista, että lähes päivälleen vuosi tämän jälkeen Syyriassa tehdään kaasuisku, ikään kuin kutsuttaisiin uusi ohjusisku Syyriaan ja pyrittäisiin perumaan USA:n presidentin päätös vetäytyä Syyriasta.
 
Syyrian armeijan asevarastoja ja jopa Syyrian passien kirjoitusasemia on päätynyt kapinallisten käyttöön. Tämä vaarantaa sekä siviili-ilmailun Lähi-idän alueella että mahdollistaa Syyrian pakolaisina esiintyvien pääsyn eri puolille maailmaa tekaistuilla alkuperäisillä passeilla. Syyrian kapinallisilla on ollut käytössään vastaava aseistus kuin hallituksen joukoilla, toimivia ilmavoimia lukuun ottamatta. Kapinallisilta on löydetty myös taistelukaasuvarastoja.
 
Syyrian rauhan saavuttaminen on ollut melko epävarmaa. Taistelut ovat kuitenkin merkittävästi laantuneet koillisella ja itäisellä sektorilla, joissa oli lyhytaikainen itsevaraisen valtion statusta tavoitteleva kapinallisryhmä. Venäjän vahva läsnäolo on kuitenkin tässä sodan teatterissa vahva ja USA:n ilmoitus vastatoimien harkinnasta pitää sekä ilmavoimat että ilmatorjunta-asemat juuri nyt erikoisvalmiudessa. Vaikeassa tilanteessa voidaan tehdä useille eri osapuolille riskialttiita päätöksiä. USA:n lasku mukaantulosta Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Etu-Aasian asioihin on ollut 1950-luvulta lähtien tuhansia miljardeja dollareja. Kaikkein suurimmat tappiot epävakaudesta ovat kuitenkin kärsineet paikallinen väestö, jolle on melko samantekevää, kuka on vallassa, jos he vain voivat nauttia suhteellisesta uskonnonvapaudesta, vakaasta rauhasta ja riittävästä elintasosta. Voisi todeta, alueen kiistoihin sekaantuneet maat ovat menettäneet merkittävästi omaa arvovaltaansa, erityisesti ne maat, jotka ovat pyrkineet kaatamaan paikallisia hallituksia.

Taneli_Poutvaara - 17:29:14 @ 2018, Lähi-itä, USA, Venäjä | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.