Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-30

2016-05-30_09:00:24 Suomen kansallislintu

Tässä kirjoituksessa esitän kaksi suomalaiseen identiteettiin vaikuttavaa lintua kahdelta aikakaudelta.

Laulujoutsen on muuttolintu, joka pesii pohjoisessa Euraasiassa ja talvehtii eteläisemmässä Euraasiassa. Linnut olivat metsästyksen vuoksi lähes täysin kadonneet, kunnes ne rauhoitettiin ennen viime vuosisadan puoliväliä. Laulujoutsen syö pääasiassa vesikasveja. Kalevalassa, Suomen kansalliseepoksessa, mainitaan laulujoutsen ja siksi on luontevaa, että se on myös Suomen kansallislintu.

Laulujoutsen.jpg

Suomen suuriruhtinaskunnan vaakunalintu oli varsinainen mutantti – se oli kaksipäinen. Siitä on Suomessa kolmiulotteinen versio julkisesti esillä Helsingin Kauppatorin keskellä – se pystytettiin Nikolai I:n puolison Aleksandran Helsingin vierailun jälkeen vuonna 1835. Sen pohjalla on C.L.Engelin suunnittelema punagraniittinen obeliski. Pylväs on Helsingin vanhin säilynyt muistomerkki. Sen yläosan pudottivat venäläiset merimiehet alas vallankumouksen yhteydessä 1917, mutta muistomerkki palautettiin alkuperäiseen asuunsa vuonna 1971, kun se ei enää herättänyt kiivaita tunteita. Nykyään kaksipäistä vaakunakotkaa ei lähes huomaa, sillä keskustelua käydään vain ruokailevista lokeista Kauppatorilla.

Kauppatorin_kotka.jpg

Taneli_Poutvaara - 13:29:17 @ 2016, Arkkitehtuurin historia, Asia lyhyt, Helsinki, Luonto | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.