Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-30

2016-05-13_21:00:01 Kaupunkipyöristä

Helsinki on saanut uudet kaupunkipyörät.

Kaupunkipyörät on tarkoitettu kaupunkialueen sisällä lyhyillä matkoilla asiointiliikkumiseen. Pyöriä on 500 kappaletta ja pyöräasemia 50 – käyttö on pyörää kohden arviolta 5 matkaa päivässä.

Senat_Kaup.jpg

Kuvassa kaupunkipyöriä, taustalla tänään avattu Helsingin kaupunkimuseo.

 

Pyörät eivät toimi ilman rekisteröitymistä ja vuokramaksua. Aiemmat kaupunkipyörät olivat kaupunkiliikenneyhtiön toimittamia ja toimivat kolikkopantilla ja aiempi kokeilu jouduttiin lopettamaan väärinkäytösten vuoksi. Nyt käyttäjät ovat vastuussa pyöristä ja ylläpidosta vastaa mainostaja Alepa. Maksullisuuteen päädyttiin todennäköisesti aiempien väärinkäytöskokemusten perusteella. Oleellista järjestelmän tulevaisuuden kannalta ovat tilastot kustannuksista, käytön määrästä ja käyttötavoista. Järjestelmä olisi periaatteessa konseptina siirrettävissä kotimaassa niin suuriin kaupunkeihin kuin pienempiinkin kuntiin. Oleellista tulee olemaan käyttökulttuurin ja vastuunkannon toimivuus.

Pyoratie.jpg

Kuvassa kaupungin yksi yleinen pyörätien merkintätapa – tämä toimii erityisesti kesällä ja hyvässä valaistuksessa.

 

Helsingin kaupungin kevyen liikenteen pääongelma ei ole se, että ei olisi pyöräteitä, vaan pyöräteiden laatu ja yksityiskohtainen materiaalinen toteutus. Hyvää joukkoliikennettä aloittelevat kaupunkisuunnittelijat kuvittelevat saavansa aikaan sulkemalla kadut autoliikenteeltä kevyen liikenteen käyttöön. Pienillä osuuksilla tämä kyllä toimii, mutta paluu keskiaikaan ei ole laajassa mittakaavassa enää järkevää muilla kuin oikeilla keskiaikaisilla kaupunkialueilla, joita Suomessa ei käytännössä ole. Haasteita asettaa myös Suomen arktinen ilmasto ja suurimmankin kaupunkialueen kaavoituksen sekä kaupunkirakenteen väljyys. Oleellinen haaste tulee siis olemaan turvallisten pyöräväylien rakentaminen seuraamaan liikkumisen kysynnän pääväyliä. Tänään pyöräilin 25 kilometriä, mikä ei onnistuisi kaupunkipyörällä tai jos olemassa olevia toimivia pyöräväyliä ei olisi. Pyöräily Helsingissä sujuu ainakin kesällä, kuten tilanne on myös muualla Suomessa ilmaston vuoksi.

 

Päivitys 2019:

Kaupunkipyörät ovat kolmessa vuodessa hyvin mukautuneet lisäpalveluksi kaupungin pyöräliikenteeseen. Suurempana haasteena kaupungin liikenteen kannalta on ollut tänä vuonna tullut uusi ilmiö: sähköiset potkulaudat. Kaupunkipyörien säännellyt markkinat ovat toimineet, mutta sähkövipeltäjien osalta sääntöjä on alettu suunnitella vasta jälkikäteen ongelmien perusteella.

Taneli_Poutvaara - 13:20:24 @ 2016, Helsinki, Liikenne | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

To reduce automated spam, this function is protected with a captcha.

This requires content from the third-party provider Google to be loaded and cookies to be stored.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.