Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-30

2016-03-11_14:27:59 Traktorimielenosoitus

Tänään järjestettiin Senaatintorilla traktorimielenosoitus. Kyseessä on sekä suomalainen että eurooppalainen protestimuoto.

MielenosoitusPou.jpg

Senaatintorilla oli tänään täyttä.

 

Suomessa on järjestetty jo 1970-luvun alusta traktorimielenosoituksia, mutta harvemmin näin näkyvästi ja kuuluvasti. Maanviljelytiloja on jäljellä noin 55 tuhatta ja vain vähemmän kuin yksi viidestäsadasta tilasta pärjää taloudellisesti.

Hallinnollisista syistä maatilat ovat joutuneet kassakriisiin ja lisäksi sekä kilpailun avaaminen ulkomaiselle tuonnille että maailmanpolitiikasta johtuva viennin kieltäminen Venäjälle vaikeuttavat tilannetta. Suomalaisen maatalouden kotimaista tukemista rajoittaa myös EU:n aluepolitiikka.

 

Täydennys 2019:

Näen suomalaisen maatalouden tukemisen järkevänä huoltovarmuuden näkökulmasta ja ala on järkevä investointikohde uusien ratkaisujen kehittämiseen. En pidä kuitenkaan järkevänä tavoitella sellaista osuutta ruoantuotannosta, joka ilmastollisten kysymysten kuten kasvuajan näkökulmasta nostaisi tarpeettomasti kustannuksia. Myös ruoankulutuksen rakenteellisia ongelmia tulee ratkaista kulutustottumusten vaihdolla ja tähän voidaan yhteiskunnallisesti vaikuttaa. Suomi on jo muuttunut sadassa vuodessa maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta digiyhteiskunnaksi.

Taneli_Poutvaara - 10:01:57 @ 2016, Ravinto ja juomat, Suomen politiikka | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

To reduce automated spam, this function is protected with a captcha.

This requires content from the third-party provider Google to be loaded and cookies to be stored.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.