Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-30

2016-02-10_07:45:01 Ratkaisu Syyrian tilanteeseen I

Voisi sanoa, että Syyriassa vallitsee kaaos. Kukaan ei osaa arvioida tarkkaa Syyrian tilannetta ja tilanne vaihtelee sekä päivittäin että tapahtumia ei voi ennakoida edes seuraavaan päivään saakka. Syyrian osapuolten määrästä ja heidän edustajistaan kiistellään jatkuvasti.
 
Tein yhden tilannekartan mahdollisista osapuolista lukuisten lähteiden perusteella ja alusta lähtien Syyrian tilannetta seuranneena:

Syyrian_tilanne.jpg

Syyrian tilannekartta: Syyrian hallituksen ja heitä tukevan Hizbollahin hallussa on maan läntisintä puolta sekä rannikkoalueet ja loppu maa on täynnä heitä vastustavia ryhmiä tai väliinputoajia. Mitään kiinteitä rajalinjoja ei ole ja jopa valtion rajat eivät ole selviä. Jokaisen rajavaltiomaan kautta – Turkin, Irakin, Jordanian, Israelin ja Libanonin kautta on tehty sotilasoperaatioita Syyriaan. Alueen ainoa Syyrian hallituksen hyväksynnällä yhteistyötä tekevä maa on Venäjä Latakian tukikohdan kautta ja lisäksi 60 maan liittouma, Suomi mukaan luettuna, pyrkii vaikuttamaan Syyrian kehitykseen. Irakilla on ongelmana ISIS kuten Syyriallakin, Kurdit toimivat Turkin, Syyrian ja Irakin alueella osin Syyrian ja Irakin hallituksen hyväksynnällä; Jordaniaan, Turkkiin ja Libanoniin pyrkii suuri joukko pääosin sivullisia pakolaisia; Libanonin Hizbollah-joukot sekä Iran pyrkivät tukemaan hallituksen joukkoja; tämän lisäksi Syyriassa toimii väljästi määriteltyjä joukkoja: Free Syrian Army ja Al-Nusra; Israelin kanssa Syyrialla on ollut puolestaan sotatila Israelin valtion olemassa olon ajan näennäisistä rauhansopimuksista huolimatta. Israelilla on toisaalta intressinä heikentää Syyrian hallintoa, mutta maan radikaaliryhmillä ei ole Israelin suhteen mitään sovinnon aikeita. Kun Venäjä tuli syksyllä mukaan Syyrian tilanteeseen, on Israelin koordinoitava yhteistyötään, jotta he eivät loukkaa itseään teknisesti ja määrällisesti vahvempaa Venäjää, Syyrian hallituksen liittolaista.

 

Syyrian nykytilanne on lähtenyt liikkeelle kansalaislevottomuuksista, jota ääriainekset käyttivät savuverhona aloittaessaan ensin terrorismin ja sen jälkeen sisällissodan. Syntynyt ympäristö on tuhoisampi ja vaikeampi kuin syyt, jotka johtivat kansalaislevottomuuksiin. Lähinnä ilman ammattia ja koulutusta olevat ääriainekset voivat viihtyä nykytilanteessa paremmin, kuin edeltävänä aikana. Sen jälkeen, kun levottomuudet ovat organisoituneet, syntyi uusia kulttuurisia ilmiöitä, joilla oli tavoitteena tuhota Syyrian alueella maan historiaa ja perustaa uusi itse keksitty kansanliike. Näkyvä kulttuurivihamielisyys on kohdistunut Unescon maailmanperintökohteisiin ja maan monikulttuuriseen elämäntapaan ja yhteiskuntarakenteeseen.

 

 

UNESCON TAUSTAA

 

Euroopassa perustettiin Kansainliitto 1920 ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Tavoitteena oli luoda turvallisuusrakenne, joka takaisi maailmanrauhan. Kansainliitto oli heikompi, kuin toisen maailmansodan jälkeen 1945 perustettu seuraajansa Yhdistyneet Kansakunnat, joka on ainakin toistaiseksi estänyt kolmannen maailmansodan. YK pyrkii vaikuttamaan kaikkeen inhimilliseen toimintaan kattojärjestönä ja sen alajärjestö Unesco on keskittynyt koulutukseen, tieteeseen ja kulttuuriin – sekä edistämään oikeudenmukaisuutta maailmassa. Unescoa on kuultu arvovaltaisena tahona maailmassa, sillä on ollut arvovaltaa myös monissa kriiseissä, mutta 2000-luvulle tultaessa se on joutunut seuraamaan edustamiensa kohteiden tuhoamista sotatoimissa Afrikassa ja Aasiassa.

 

UNESCO JA NYKYMAAILMA

 

Toisen maailmansodan jälkeen Unescossa on välillä arveltu, että suurimmat sen tulevaisuuden ongelmat liittyvät modernin rakentamisen ohjaamiseen sekä säännöstelyyn niin, että maailman kulttuuriperintöä ei merkittävästi pureta tai se ei jää modernin rakentamisen jalkoihin. Yksi tunnetuimmista Unescon hankkeista liittyi 1960-luvulla Egyptissä Presidentti Nasserin ohjaamaan Egyptin modernisointiin. Keskeinen projekti oli Assuanin padon rakentaminen, jonka yhteydessä ollut suurprojekti oli Abu Simbelin temppelin siirtäminen 65 metriä korkeammalle sekä Philaen saaren temppelien siirtäminen ylemmälle saarelle.

 

Egyptin modernisoinnin aikana osattiin arkeologiassa hyödyntää uusia teknologioita. Jo 1960-luvulla käytettiin fotogrammetristen mallien tekoa, joka 2000-luvulle tultaessa on mahdollistanut nykypäivän tekniikoilla 3D-mallien ja 3D-tulostuskopioiden teon suuremmistakin kohteista. Näiden ansiosta kaikista nykyaikaan säilyneistä kivitemppeleistä on voitu tehdä 3D-mallit. Aasiassa ja Afrikassa on havaittu, että vanhojen kohteiden tarkka tutkimus sekä artefaktien vieminen Euroopan museoihin on ollut kaukonäköistä: nykypäivän maailmassa maailman kulttuuriperintöä on tuhottu pelkästään sen vuoksi, että sivistynyt maailma on pitänyt sitä säilyttämisen arvoisena. Olen itse suhtautunut kaksijakoisesti arkeologisten aarteiden siirtoon pois alkuperäisiltä alueiltaan, mutta on myönnettävä, että sotilaallisten konfliktien edeltä pienemmät kohteet kannattaa evakuoida ja suuremmat kohteet kannattaa haudata hiekkamassojen alle.

 

 

SYYRIAN KONFLIKTIN TAUSTA

 

Syyrian arabitasavallassa ja Irakissa on joukko arvokkaita Unesco-kohteita, joista kaikki ovat kärsineet alueen kapinoiden vuoksi. Syyria valtiona sijaitsee alueella, jossa on perustettu yksi maailman vanhimmista sivilisaatioista. Syyria on Eurooppalaisiin valtioihin verrattuna ennen kaikkea vaihtelevampi niin etnisesti, kuin uskonnollisestikin. Maan väestössä on paikallisia arabeja, kreikkalaisia, armenialaisia, kurdeja, kaukasialaisia, mandeja, turkkeja kuin miehitysmaiden Rooman ja Ranskan kansalaisten sukulaisia. Uskonnollisesti enemmistö on sunni-arabeja, mutta joukossa on yhtä lailla myös kristittyjä, alaviittejä, druuseja, mandeja, salafistejä, shiioja ja jesidejä. Voisi sanoa, että nykytilanteen sodassa maassa on etnisiä sekä uskonnollisia vainoja, jotka rakennetun ympäristön osalta korostuvat piittaamattomuudessa. Kärsijänä on monia uskontoja ja etnisiä taustoja edustava pitkään rakennettu kulttuuriympäristö, jonka väestöllä on ollut miljoonia risteäviä sosiaalisia suhteita. Sosiaalisella tasolla viimeisen viiden vuoden aikana syntyneiden vaurioiden osittainen onnistunut korjaaminen tulee kestämään lukuisia sukupolvia.

 

Syyrian pääkaupunki Damaskos on yksi maailman vanhimmista jatkuvasti asutetuista kaupungeista. Damaskos on ollut asutettu kaupunki lähes 1800 vuotta. Kaupunki edusti historiallisesti voimakkaimmillaan Umayyad-kalifaattia, joka ulottui Portugalista ja Pohjois-Afrikasta koko Lähi-itään aina Pakistaniin saakka. Tämä yhteisö oli siihen aikanaan historian suurin valtakunta, jonka ohitti myöhemmin vain Britannia, Mongolit, Keisarillinen Venäjä, Neuvostoliitto ja Espanja. Turkkia edeltävän Ottomaanisen hallinnon aikaan kaupunki rapistui, mutta sitä ei hävitetty. Kaupungin vanha osa kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin. Kaupungin vanhimmat merkit asutuksesta ajoittuvat 8300 - 11 000 vuoden taakse. Kreikkalais-Roomalais-kaudella kaupunkia kehitettiin Hippodaamisella kaupunkisuunnittelutavalla. Islamilaisella arabikaudella kaupunkiin alettiin rakentaa arvokkaita moskeijoita. Syyria päätyi Ranskan siirtomaaksi Sykes-Picot-sopimuksen seurauksena, jonka määrittämä valtio on pyrkinyt yhdistämään väestön uusien rajojen sisälle.

 

SYYRIAN TILANTEEN KÄRJISTYMINEN

 

Vuonna 2011 levottomuudet johtivat seuraavan vuoden alussa sisällissotaan, joka alkoi autopommeilla. Tämän jälkeen alkoi varsinainen sota, jossa kuoli 2012 noin 50 000 henkeä ja seuraavana kahtena vuonna yli 70 000 henkeä. Viime vuoden kuolonuhrien määrä saattoi olla vähemmän. Syyrian sisällissota on laajentunut niin, että pääkapinaryhmittymä ISIS väittää perustaneensa Syyriaan ja Irakiin valtion, jota Syyria sekä Irak yrittävät lopettaa kansainvälisen liittouman kanssa, jota vastaan hyökätään terroritoimin. ISIS vaikuttaa menettäneen toimintansa perustan keskittymällä esiintymiseen sotakampanjoissa Twitterissä, Facebookissa ja YouTubessa – amerikkalaisissa sosiaalisissa medioissa. Vaikuttaa myös siltä, että enemmänkin kuin tarve seurata Islamia, heillä on tarve esiintyä siten, kuin muut pelkäävät näkevänsä heidät.

 

Syyrian alueella voimakkaimmin kärsinyt kohde on Palmyran alue. Paikalla oli antiikin aikainen kaupunki ajanlaskun kahdella ensimmäisellä vuosisadalla, ja kaupunki oli useiden sivilisaatioiden risteyskohdassa niin, että siellä yhdistyi kreikkalaisroomalaiset sekä persialaiset vaikutteet. Palmyra sijaitsee maan keskiosissa strategisten teiden risteyksessä. Palmyran kaupungilla on tuskin mitään sisältöä keskimääräiselle länsimaan asukkaalle, mutta enemmänkin kansainvälisille akateemisille henkilöille sekä Syyrian turismille. Olin Suomen ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa vuonna 2011, jossa vielä silloin todettiin, että maahan voi matkustaa omalla vastuulla, mutta silloinkin kannattaa olla varovainen. Nykyinen matkustussuositus on, että jos joku on jostain syystä päätynyt Syyriaan, on hänen poistuttava maasta välittömästi. Syyrian terveydenhuolto on romahtanut ja ulkomaalaiset ovat merkittävän sieppausriskin kohteena työkuvasta riippumatta. Suomesta eivät matkusta Syyriaan edes diplomaatit, vapaaehtoistyöntekijät tai toimittajat. Yleisemmin ottaen kenestäkään syntyperäisestä länsimaalaisesta ei ole Syyriassa mitään hyötyä kenellekään maassa olevalle osapuolelle, etupäässä vain vaaraa hänelle itselleen.

 

KANSAINVÄLISEN YHTEISÖN TULEVAISUUDEN HAASTEET

 

Unescolla on ollut merkittäviä ongelmia Afrikassa ja Aasiassa historiallisten kohteiden ryöstämisen sekä järjestelmällisen hävittämisen vuoksi. Hävittämistä on perusteltu historian kuulumiseen esimerkiksi aikaan ennen Muhammedia tai yleensä vanhaan kulttuuriin. Väittäisin kuitenkin, että hävittämisellä sekä loukataan kansainvälistä yhteisöä sekä heikennetään Islamin uskonnon nauttimaa laajaa arvovaltaa sekä arvostusta Aasiassa ja Afrikassa – tämä näkyy varsinkin suhteiden katkeamisena Eurooppaan sekä Amerikkaan. Kapinoiden rahoittaminen paikallisia valtioita vastaan on seurauksiltaan kurjuutta lisäävää ja ei ole todistettavasti parantanut paikallisen väestön elämää, vaan on heikentänyt terveyttä, lisännyt köyhyyttä, nälkää, lukutaidottomuutta ja ennenaikaisia kuolemia. Ottaisin esimerkkinä käänteisen toimintatavan, jota Islamilaisessa maailmassa edistävät hyväntekeväisyyteen keskittyneet organisaatiot.

 

Positiivisten suhteiden vahvistaminen erilaisten etnisten ryhmien välillä on tukenut vuorovaikutusta sekä kulttuurisella että taloudellisella tasolla. Hyväntekeväisyysjärjestöt pyrkivät zakaattien jakamisen kautta tarjoamaan parempia elinolosuhteita köyhille, tukemaan paikallista koulutusta, terveyspalveluja, kaavoittamista sekä rakentamista, taloudellista kehitystä ja arkkitehtuuria. Tavoitteena on Islamilaisten eettisten periaatteiden mukaan rakentaa yhteyttä uskon sekä yhteiskunnan välille. Hyväntekeväisyys on kuitenkin harvassa ja yleensä edellytyksenä on poliittiset tai vastaavat vastapalvelukset. Syyrian nykytilassa organisoitua sosiaalityötä, koulutusta, terveydenhuoltoa ja materiaalista kehittämistä on vain hallituksen kontrolloimilla alueilla.

 

 

NÄKÖKULMA SYYRIAN LÄHITULEVAISUUDEN KEHITYKSESTÄ

 
Looginen ratkaisu Syyrian tilanteeseen olisi tällä hetkellä hallituksen joukkojen eteneminen maan läntisessä puolessa: Al-Nusran ja ISIS-ryhmän hallitseman Aleppon valtaaminen, hallituksen alueen jatkaminen maan Jordanian vastaiselle rajalle saakka ja tämän jälkeen uuden vaiheen aloittaminen, jossa edettäisiin kahdella rintamalla Palmyran ja Raqqahin haltuunotossa. Kolmantena vaiheena olisi Euphrat-joen myötäisten alueiden uudelleen haltuun ottaminen. Omassa tahdissaan etenevät myös Irakin joukot ottaen haltuunsa Eufrat-joen vartisen alueen Syyrian rajalle saakka. Varsinainen haaste olisikin tilanteen jatkaminen Kurdien kanssa ja valtion pitkäaikainen vakauttaminen.

Syyria_ratkaisu.jpg

Syyrian tilanne vaikuttaa kartalla vaikeaselkoiselta, siihen on yksinkertainen ratkaisu, mutta tilanne on kentällä vielä vaikeaselkoisempi ja hankalampi toteuttaa. Ongelmallista myöskin on, että kartta ei kerro kannastaan epävarmojen määrästä, joka kapina-alueilla edustaa väestön valtaosaa. Voisi todeta, että Syyrian tuleva kehitys on korkeampien voimien käsissä. Kaikki järjestyy, jos Jumala (Allah) niin suo, paikalliset sanoisivat. Sisällissota on kestänyt viisi vuotta. Viiden vuoden kuluttua vallitsevan tilanteen ratkaisee todennäköisemmin tämän vuoden aikainen kehitys.
 
 
Päivitys 2019:

Olen seurannut Syyrian tilannetta myös blogissani. Tämä kirjoitus ajoittui pari kuukautta Pariisiin tehdyn suuren terrori-iskun jälkeen ja sama on ollut syynä sille, miksi lännessä lopetettiin vaatimasta Syyrian laillisen hallinnon vaihtamista.

Olen jo ennen konfliktin alkua esittänyt intressini Syyrian suhteen: mielestäni maassa on kiinnostavaa historiallista rakennuskantaa, mikä olisi hyvä syy länsimaiselle turismille Syyriassa, vastaavasti kuten myös Egyptissä ja Jordaniassa. Käydessäni ennen konfliktin kärjistymistä kuulemassa Suomen ulkoministeriön virkamiehiä, he antoivat suomalaisille ohjeeksi välttämään tarpeetonta käyntiä Syyriassa esimerkiksi turistina. Konfliktin edetessä tämän alkoivat ymmärtää kaikki tervejärkiset länsimaalaiset.

Taneli_Poutvaara - 09:08:25 @ 2016, Lähi-itä, Militaarinen | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

To reduce automated spam, this function is protected with a captcha.

This requires content from the third-party provider Google to be loaded and cookies to be stored.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.