Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-30

2016-01-06_15:11:17 Pelastuskopterijärjestelmän kehittäminen

Suomessa on pelastushelikopterijärjestelmä, jota operoi FinnHEMS Oy. Yhtiö on viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin hallinnassa, eli yliopistollisten keskussairaaloiden, joiden sijainnit Suomessa ovat Oulu, Kuopio, Tampere, Turku ja Helsinki - näistä lyhenteet ovat OYS, KYS, TAYS, TYKS ja HUS-HYKS. Pelastusjärjestelmän kapasiteetti on ylärajoilla ja ei käytännössä riitä koko Suomen alueelle.  Käytännössä nykyään pelastustehtäviä suoritetaan myös rajavartioston koptereilla. Rajaseudulla apua tarjoavat myös Ruotsi ja Norja.
 
FinnHEMS tukikohdat ovat:
 
- Helsinki-Vantaan lentokentällä EFHK FinnHEMS 10, etäisyys Meilahden sairaalakampuksen Kolmiosairaalan katolle on 15 kilometriä. Hälytystehtäviä vuodessa on noin 2300, henkilöstöä 29.
 
- Turun lentoasemalla, EFTU, FinnHEMS 20, etäisyys TYKS:n sairaalakompleksin katolle vajaa 7 kilometriä. Hälytystehtäviä vuodessa on noin 2300, henkilöstöä 24
 
-Tampere-Pirkkalan lentoasemalla, EFTP, FinnHEMS 30, etäisyys TAYS:n sairaala-alueen katolle noin 14 kilometriä. Hälytystehtäviä vuodessa on noin 3000, henkilöstöä 30
 
-Kuopion Rissalan lentoasemalla, EFKU, FinnHEMS 60, etäisyys KYS:n katolle noin 14 kilometriä. Hälytystehtäviä vuodessa on noin 3200, henkilöstöä 32
 
- Oulun Oulunsalon lentoasemalla, EFOU, FinnHEMS 50, etäisyys OYS:n tilapäiselle helikopterikentälle noin 11 kilometriä. Hälytyksiä vuodessa noin 2000, henkilöstöä 28
 
-Rovaniemen Lentoasemalla, EFRO, FinnHEMS 51, etäisyys Rovaniemen keskussairaalaan noin 8 kilometriä. Hälytyksiä vuodessa noin 1650, henkilöstöä 27
 
Pelastuskoptereita käyttävien keskussairaaloiden etäisyydet linnuntietä ovat: Helsinki-Turku 150 km, Helsinki-Tampere 160 km, Turku-Tampere 140 km, Tampere-Kuopio 260 km, Kuopio-Oulu 260 km ja Rovaniemi-Oulu 170 km.
 
Ehdottaisin lisäkopteritukikohtia:
 
-Vaasan lentokenttä, EFVA, FinnHEMS 31, etäisyys Seinäjoen keskussairaalaan 64 kilometriä, etäisyys Vaasan keskussairaalan noin 9 kilometriä.
 
-Lappeenrannan lentokenttä, EFLP, FinnHEMS 61, etäisyys Etelä-Karjalan keskussairaalaan noin 4 kilometriä.
 
Ehdottamieni korotettavien keskussairaaloiden etäisyydet linnuntietä nykyisistä tukikohdista ovat: Lappeenranta-Helsinki 210 km, Lappeenranta-Kuopio 210 km, Tampere-Vaasa 210 km, Kuopio-Vaasa 310 km ja Oulu-Vaasa 290 km.
 
Helikopterilla operointi on vaativampaa, kuin tavallisella lentokoneella lentäminen. Laskeutuminen on mahdollista pienille alueille, toisin kuin lentokentillä, mutta tuuliolosuhteet ja laskeutuminen on aina helikopterilla riskialtista. Helikopterilla voidaan matkustaa harrastemielessä, mutta käytännössä ei lentää huvimielessä. Helikopterilentämisessä pitää olla aina koulutettu ja kokenut lentäjä, joka lentää säännöllisesti sekä paljon ja lentolupa on jatkuvassa arvioinnissa. Lentoluvan olemassaolo edellyttää korkeatasoista terveyttä sekä kuntoa, ja esimerkiksi päihteetöntä elämäntapaa.
 
Nykyinen FinnHEMS-liikevaihto on 29 miljoonaa. Päivystyssairaaloiden karsiminen lisää tarvetta nopeaan sairaskuljetukseen ja koptereiden käyttö vähentää lääkintäautojen tarvetta. Pelastuskoptereiden rahoitus on siirtymässä valtiolta kunnille mahdollisesti ensi vuoden aikana. Lisäksi päivystyksen lopettavia keskussairaaloita arvellaan olevan Kemi, Kokkola, Vaasa, Kotka, Hämeenlinna ja Savonlinna. Hälytyksiä koptereille tulee vuosittain noin 14 000, noin 160 henkeä pelastuu nopean kopteritoiminnan ansiosta ja yli tuhannessa tapauksessa kopteritoiminta auttaa merkittävästi. Toimintaan käytettävän rahan määrä on arvottamiskysymys. Takaamalla nopeamman ensihoidon nykyisillä katvealueilla, yhteiskunta voisi osoittaa arvostavansa ihmisten henkiä ja terveyttä myös harvemmin asutetuilla seuduilla.
 
 
Päivitys 2019:

Kopteriliikenteen lentoliikenne on suunniteltu palautettavan takaisin valtion toiminnaksi.

Uusiksi tukikohdiksi on suunniteltu Kouvolan Uttia ja Seinäjokea, joissa ei ole omaa alueellista sairaalaa. Valtion alkuinvestoinnit hankkeeseen ovat 27 miljoonaa euroa. Katvealueita jää edelleen.

Taneli_Poutvaara - 05:08:26 @ 2016, Suomen kaupungit, Suomen politiikka | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.