Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-29

2015-12-31_17:02:28 Jätkänsaaren bunkkerin uudelleenkäytöstä

Jätkänsaaren bunkkerin uudelleenkäyttö on alkavana vuonna ajankohtainen aihe. Ongelma bunkkereista kaupunkirakenteessa on yleinen eri puolella Eurooppaa ja yleensä bunkkerit on säästetty jälkipolville, muutettu tai jätetty rapistumaan. Tässä Jätkänsaaren tapauksessa rakennus pitää saada käyttöön, koska se on niin keskeisellä paikalla. Rakennuksen käyttöä nykymuodossaan rajoittaa pieni ikkunapinta-ala.
 
Rakennus on sataman kuusikerroksinen varastobunkkeri, joka näyttää ulkoa katsottuna vahvalta pienten ikkunoiden vuoksi ja on joka tapauksessa tavallista rakennusta vahvempi. Paremmaksi kuin purkaminen, nähdään uuden käyttötarkoituksen keksiminen. Rakenneratkaisuna ovat massiiviset ontot tukirakenteet, pilariton tila ja välipohjat superrakenteena jotka kannattavat seiniä. Arkkitehtuuri on aikakaudelle ja rakennustyypille ominaiseen tapaan minimaalista.
 
Jätkänsaaren bunkkerille on etsitty käyttöä 2015 keväästä lähtien kaupungin toteutuskilpailun avulla. Tavoitteena olisi sijoittaa rakennukseen liikuntatiloja ja mahdollisesti myös asuntoja. Rakennus valmistui 1972 ja se on ollut vajaa vuosikymmenen käyttämättä, ja kaupunki toivoo yksityistä rahaa kehittämiseen. Tulevaan kaavaan pohditaan 34000 neliön alaa, josta puolet kuuluu liikuntatiloihin ja loput esim. enintään 300 asuntoon.
 
Kilpailuun saatiin kaksi tarjousta, joista vain SRV:n tarjous otettiin jatkokehittelyyn. Tarjousta aletaan käsitellä 2016 alussa. Tavoitteena on, että liikuntatilat olisivat valmiita 2019 puolivälissä. SRV:n tarjouksesta julkaistiin esittelykuva joulukuun puolivälissä. Sen mukaan rakennusta korotettaisiin noin seitsemällä kerroksella ja vanha julkisivuratkaisu pääosin säästyisi, vaikka rakennusta korotettaisiin arviolta kertoimella 1,8. Bunkkerin maantaso on noin 3 metrin korkeudella ja nykyinen korkeus on noin 33 metriä. Välipohjien paksuus on noin 1,3 metriä ja huonekorkeus 3 metriä. Ehdotettu uusi rakennuksen korkeus olisi siis noin 60 metriä eli rakennuksen ehdotettu korotus ulottuisi 63 metrin korkeuteen merenpinnasta. Korotus olisi siis mereltä nähtynä korkeammalla, kuin Suomenlinnan kirkko.
 
Itse sanoisin ehdotetusta korotuksesta, että uusi rakennus olisi yhdistelmä, jossa olisi raskas karhea alaosa ja kiiltävä heijastava yläosa. Kontrasti olisi siis merkittävä. Rakennettujen asuntojen asukkaat olisivat sidottuja hissin käyttöön ja poistumisväylät ovat rajallisia. Kokonaisilme on omalaatuinen, mutta vastaavalla tilaratkaisulla voisi luoda useita vastaavia omalaatuisia kokonaisilmeitä. Hankkeen tiivis aikataulu edellyttää melko valmista kehitysideaa sekä pitkälle vietyä rakenneratkaisua ja siksi suuri valtakunnallinen rakennusliike on Helsingin kaupungille luonteva yhteistyökumppani.
 
Päivitys 2019:

Kiinteistö myytiin 3/2018 SRV:lle 23 miljoonan euron hinnasta. Rakennuskokonaisuuden oli määrä valmistua 2021. Valitukset käsiteltiin kuitenkin vasta lokakuussa 2018 ja SRV:n oma tilanne saattaa viivästyttää hanketta.

Taneli_Poutvaara - 19:47:41 @ 2015, Helsinki, Rakentaminen | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.