Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-29

2015-12-22_18:45:28 Arkki- ja Sote-uudistus

Istuva hallitus on tehnyt alustavan päätöksen siitä, että Suomeen tulee 15 Sote-aluetta ja 18 itsehallintoaluetta. Tämän lisäksi on 5 erikoisvastuualuetta eli Ervaa. Sote-uudistuksessa päivystävien sairaaloiden määrä laskee. Keskussairaaloista päivystystä jatkaa Rovaniemi, Joensuu, Lappeenranta, Lahti, Pori ja Seinäjoki. Poistuvia keskussairaaloita arvellaan olevan Kemi, Kokkola, Vaasa, Kotka, Hämeenlinna ja Savonlinna. Yliopistollisia keskussairaaloita Suomessa on edelleen Oulu, Kuopio, Tampere, Turku ja Helsinki - näistä lyhenteet ovat OYS, KYS, TAYS, TYKS ja HUS-HYKS. Aiempi vaihtoehto oli 5 Sote-aluetta, jolloin olisi keskitytty keskussairaalan ympärille. Nyt 5 Ervaa vastaa keskussairaaloiden vastuualueista ja Sotet seuraavat hallinnollista maakuntajakoa.

Suomen yliopistot ovat Aalto-yliopisto, Hanken, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Yliopistolliset keskussairaalat ovat liittyvät Helsingin yliopistoon, Oulun yliopistoon, Tampereen yliopistoon, Itä-Suomen yliopistoon Kuopiossa ja Turun yliopistoon.

Arkkitehtuurin korkeakouluopintoja tarjotaan Aalto-yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopistossa. Lisäksi yliopistotasolla opetetaan maisema-arkkitehtuuria sekä sisustusarkkitehtuuria Aalto-yliopistossa. Rakennusarkkitehtikoulutus aloitettiin viime vuonna ja sitä opetetaan Helsingin Metropoliassa, Tampereen ammattikorkeakoulussa, Oulun ammattikorkeakoulussa sekä Kuopion Savonia Ammattikorkeakoulussa. Keksimäni Arkki-uudistuksen mukaan arkkitehtuurikoulujen sijainnin on oltava lähellä yliopistollista keskussairaalaa.

Kaikki arkkitehtikoulut ja rakennusarkkitehtikoulut sijaitsevat alle seitsemän kilometrin päässä yliopistollisesta keskussairaalasta – eli Helsingin, Tampereen, Oulun ja Kuopion keskussairaaloista. Linnuntietä etäisyys arkkitehtuurin yliopistotason koulutukseen keskussairaaloista on Helsingissä 5 kilometriä, Tampereella 7 kilometriä ja Oulussa nyt alle 3 kilometriä. Vastaava ammattikorkeakoulujen etäisyys on Kuopiossa reilu kilometri, Tampereella sata metriä, Helsingissä 3 kilometriä ja Oulussa kilometri.

Aalto-yliopisto perustettiin yliopistouudistuksen yhteydessä ja se pohjautuu yhdistelmään entisisistä Taideteollisesta korkeakoulusta, Teknillisestä korkeakoulusta ja Helsingin kauppakorkeakoulusta. Aalto-yliopiston päätilat sijoittuvat Otaniemeen, joka on Espoon puolella, mutta käytännössä korkeakoulun juuret ovat Helsingissä ja Otaniemen teknillistä korkeakoulua kutsuttiin ennen nimellä Helsinki University of Technology. Korkeakoulun tilat sijaitsivat ennen Hietaniemen torin laidassa ja nimenä oli Polyteknillinen opisto ja myöhemmin Suomen Teknillinen korkeakoulu. Nimitystä Poli käytetään edelleen ja yli kolmannes toiminnoista ovat Helsingissä.

Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiopetus aloitettiin 1863, Oulussa 1959 ja Tampereella 1969. Ammattikorkeakouluopetusta arkkitehtuurista on ollut 1800-luvulta lähtien ja opetus oli viimeksi tauolla toista vuosikymmentä vuoteen 2014 saakka. Helsingin yliopistolla sekä Turun yliopistolla on myös arkkitehtuuriin liittyvää opetusta taidehistorian laitoksella. Vaikka kyseessä ei ole suunnittelualan opetus, saadut taidot voivat riittää esimerkiksi tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä.

Käynnissä oleva Sote-uudistus liittyy myös aluehallinnon uudistamiseen. Jää nähtäväksi, säilyttävätkö nykyiset aluehallintovirastot entiset päätoimipaikkansa, vai uudistetaanko ne vastaamaan Erva-alueiden keskuksia. Yhdessä asiassa Suomen hallintojako säilyy poliittisesta tilanteesta huolimatta, nimittäin kirkollishallinnossa. Hiippakunnat ovat edelleen Turku, Tampere, Oulu, Mikkeli, Porvoo, Kuopio, Lapua, Helsinki ja Espoo. Ortodoksisen kirkon hiippakunnat ovat Helsingissä, Kuopiossa (Karjala) ja Oulussa. Verraten näitä hallintojakoja arkkitehtikoulutukseen, onhan monia arkkitehtejä kutsuttu myös arkkienkeleiksi.

Huomautus 2019: Sote-uudistus on jäänyt tekemättä, mutta Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu on keskitetty yhteen rakennukseen Otaniemeen yhdessä mm. Kauppakorkeakoulun kanssa. Suomen Korkeakoulut ovat vaihtaneet nimiä ja uusia yksiköitä on muodostettu, suurimpana näistä Tampereen Uusi Yliopisto, kahden korkeakoulun ja ammattikorkeakoulun fuusio.

Taneli_Poutvaara - 18:13:58 @ 2015, Suomen kaupungit, Suomen politiikka, Talous | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.