Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-29

2015-12-19_20:42:49 Prosenttitaide – toimiiko vai ei?

Arkkitehtuurisuunnittelun sekä pääsuunnittelun osuus rakennushankkeista on muutamia prosentteja rakennusten kokonaiskustannuksista ja korjausrakentamisessa hieman suurempi. Rakennussuunnittelussa arkkitehtipalkkioiden osuus on esim. vajaat puolet. Muita kuluja tulee suuruusjärjestyksessä rakennesuunnittelusta, LVIA-suunnittelusta ja sähkösuunnittelusta.

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että rakentamisbudjetista käytetään taiteen hankintaan sekä taiteelliseen suunnitteluun esim. prosentti rakentamisbudjetista. Kumpi olisi sitten parempi, investoida suunnitteluun vai taiteeseen? Viisain keskitie on yhdistää taidetta rakennusten suunnitteluun, tällöin taide on luonteeltaan myös parhaiten rakennuksiin istuvaa, eikä ylimääräistä koristetta. Taidehankkeiden tekeminen yhteistyössä suunnittelun kanssa on tosin vaativin ratkaisu, mutta ei mahdoton. Kun tarkastelee itsenäistyvän Suomen varhaisinta arkkitehtuuria Helsingissä, niin siinä arkkitehdit työllistivät taiteilijoita suunnittelemaan kiinteitä veistoksia ja reliefejä osaksi rakennuksia, ei erillisiä lisukkeita.

Taneli_Poutvaara - 17:04:04 @ 2015, Suomen politiikka, Taide, Talous | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.