Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.




2024-04-02

2024-04-02_07:58:00 Neljä vuosikymmentä Poutvaara -kuvataidetta

Kuvataiteeni alkoi kehittyä neljä vuosikymmentä sitten itsenäisenä ilmiönä. Näen sen valokuvaamista tärkeämpänä, sillä kuten viime kirjoituksessa viittasin: valokuvaaja ei ole enää erityisempi ammatti, vaan se on järkevämpää liittää johonkin varsinaiseen työhön, tässä yhteydessä esimerkiksi kuvataiteeseen. [Lue lisää…]

Taneli_Poutvaara - 06:57:59 @ 2024, Graafinen / Graphic, PPS, Suunnittelutoimisto Poutvaara, Taide | Lisää kommentti

2024-04-02_07:56:00 Four decades of Poutvaara -visual arts

My visual arts started to develop four decades ago as an independent phenomenon. I see it more important than photography, because as I wrote in the last writing: a photographer is not any more a special profession, but it is more reasonable to relate it to actual work, in this case for example visual arts. [Lue lisää…]

Taneli_Poutvaara - 06:56:00 @ 2024, Graafinen / Graphic, PPS, Suunnittelutoimisto Poutvaara, Taide | Lisää kommentti




Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.