Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2021-04-29

2021-04-29_10:44:00 Poikkeustila maailmalla XXXIV

IC-tilasto_150m_C.jpgMaailmalla todetaan 150 miljoonaa IC-tautitapausta tänään torstaina. Uusi suurkatsaus maailman tilanteesta valmistuu taas toissijaisena tehtävänä päätoimenkuvan eli arkkitehtuurin ollessa ensisijaisena ajankäyttönä.

Suurkatsauksista on julkaistu tällä palstalla vain ensimmäinen, elokuussa 2020, jonka jälkeen suurkatsaukset muuttuivat lisensoitaviksi tuotteiksi. Ensimmäinen katsaus on kuitenkin edelleen referenssinä nähtävissä, joskin uudemmat ovat vielä siitä parannettuja. Myöhemmät valmiit katsaukset, marraskuun ja tammikuun tilanne, ovat sekä laajempia sekä kirjamuodossa – yli kaksisataa sivuisia monen tarkastelukulman taulukkoaineistoja, jotka ovat laajuudessaan suurimmat yksittäiset suomen kielellä tuotetut tilastolliset tilannekatsaukset maailman tilanteesta. Lisenssin hankkimisesta materiaaliin voi tiedustella sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. Jos kiinnostusta uuteen huhtikuun katsaukseen tulisi enemmän, voisin aikaistaa katsauksen valmistamista.

Tässä esillä olevassa tiivistetyssä tilastografiikassa on muunnettu esitystapaa graafisilla tilavarauksilla. Näissä uusissa graafisissa raameissa voidaan tarkastella epidemiatilannetta nykyiseen nähden vielä kolminkertaisiin tapausmääriin saakka, nykykehityksellä ennakkoarvioni mukaan pandemian loppuun saakka. Pitäisin todennäköisenä, että WHO julistaa pandemian päättyneeksi 1) Jos se muuntuu vähemmän vaaralliseksi, esimerkiksi tautiin kuolleisuus laskee nykyisestä 2 % määrästä noin 0.2 % – 0.01 % määrään tai 2) rokotevaikutuksen johdosta tapausmäärien kasvu hidastuu samaan kuin tammikuussa 2020 eli esimerkiksi yli 200 päivää / 5 miljoonaa uutta tautitapausta. Nykytilanteessa globaali pandemia kuitenkin etenee tähän saakka nopeimmalla vauhdilla pääosin maailman väkirikkaimman maan Intian kehityksen johdosta – ja virustyypistä on tullut vakavampia muotoja. Pandemiavarotoimien purkaminen on kuitenkin jo aloitettu Suomessa, vaikka tällä hetkellä maailmalla ollaan vasta lähestymässä sen huippuajankohtaa. Pandemian globaali poikkeustila jatkuu, vaikka alueellisesti varotoimia voidaan purkaa.

IC-tilasto_150m_DC.jpg
Kuvaajien yksityiskohdat muuttuivat jo talvella niin pieniksi, että ne erottuvat vasta laajennettuina kuvina isommalla näytöllä. Keskimmäinen kuvaaja – kuolintapaukset suhteessa tautitapauksiin – notkahtaa aina alaspäin uuden tautitapauskasvun seurauksena (tässä tapauksessa Intiassa) ja nousee uudelleen ylemmäs viiveellä. Vaihtelu voidaan havaita kuitenkin vain tällä tarkastelutavalla.
IC-tilasto_150m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 09:43:38 @ 2021, Poikkeustila, Suomen politiikka | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.