Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-12-17

2020-12-17_09:00:00 Poikkeustila maailmalla XIX

IC-tilasto_75m_C.jpgViime päivityksen aikoihin 11. joulukuuta en ollut noteerannut, että 10. joulukuuta Turkin viralliset tilastot sairastapauksista nousivat 823 225 hengellä päivässä tilastointikorjauksen vuoksi, mutta uusia tapauksia oli ilmoitettu vain 25 tuhatta. Tämä muutos noteerattiin esimerkiksi Johns Hopkins yliopiston seurannassa vasta 12. joulukuuta mennessä. Tilastomuutos on aiheuttanut vaivaa tilastojen graafisessa esittämisessä ja niiden tulkinnassa. Muista tilastoista poiketen IC-tilaston metodologia esittää tämän muutoksen lähes havaitsemattomana aallonpohjana. Tapaus on hyvä esimerkki siitä, että tilastollisten esitysten laatimisessa globaalissa tarkastelussa on ongelmia, ja mitä tarkempi esityksestä tulee, sitä todennäköisemmin metodologiset epätarkkuudet ja maariippuvaiset vaihtelut aiheuttavat ongelmia aikalineaarisissa esityksissä.
IC-tilasto_75m_DC.jpgIC-tilastojen kaikilla kolmella seurantamittarilla katsottuna tilastokehitys on jatkunut viikkojen ajan samankaltaisena. Maailmalla todetaan 75 miljoonaa sairaustapausta huomenna.

IC-tilasto_75m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 08:57:55 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.