Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-12-04

2020-12-04_01:35:00 Poikkeustila maailmalla XVII

IC-tilasto_65m_C.jpg

Maailmalla ollaan todettu keskiyön jälkeen 65 miljoonaa IC-tautitapausta. Konkreettista toivoa tilanteen muuttumisesta on lisäämässä rokoteohjelmien käynnistyminen Venäjällä ja Britanniassa ensi viikolla. THL ja WHO ovat todenneet, että IC-tapausten määrän kasvuvauhti on pienentynyt ja saman voi todeta myös IC-käyrän numeroarvoista. Epidemian hidastumisnopeus on kuitenkin vain juuri ja juuri todennettavissa, joten lähiviikot vasta kertovat, onko tässä pienessä muutoksessa kyseessä pandemian käänteestä vai tuleeko epidemian kolmas aalto sekoittamaan tilanteen. Johns Hopkins Yliopiston ja THL:n päiväkohtaisten tilastojen seuraamisessa on toistuvia virhetulkinnan mahdollisuuksia epidemian kehityksen suunnasta. IC-käyrän kuvaajasta ei voi selvästi tehdä tulkintaa epidemian suunnan kääntymisestä, joten virhetulkintaa on vaikeampaa tehdä: tilanteen epävarmuudesta kertoo, että jos 65 miljoonaa IC-tapausta olisi ilmennyt tuntia aiemmin, ei IC-tapausten kasvuvauhti olisi muuttunut ollenkaan edellisestä seurantajaksosta.

IC-tilasto_65m_DC.jpgJos uusia IC-tapauksia ilmenee hieman hitaammalla tahdilla, niin se on positiivista, mutta ei anna juhlimisen aihetta: IC-kuolintapausten määrä suhteessa tautitapauksiin on kääntynyt kasvuun, sillä tauti on levinnyt riskiryhmiin, myös Suomessa ja edelleen IC-kuolintapauksia ilmenee maailmalla suuremmalla vauhdilla kuin keväällä, nähtäväksi jää, toistuuko tämä kehitys myös Suomessa.
IC-tilasto_65m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 01:30:43 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.