Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-05-15

2020-05-15_12:14:10 Planetaarinen tutkimusretki

Kun kilpailu avaruuden hallitsemisesta on käynnissä, olisi nyt juuri oikea aika planetaariselle tutkimusretkelle. Tarkka planeetan kartoittaminen toisi arvokasta tietoa, jolla olisi sekä yleistä, tieteellistä, taloudellista että käytäntöön liittyvää arvoa.

Tässä viittaan niemenomaan oman planeettamme, Maapallon, tarkempaan kartoittamiseen. Vaikka Maapallo on satelliitti- ja ilmakuvattu, sekä merien syvyydet tunnetaan suurpiirteisesti, on tieto pinnan alla epätarkkaa. Vaikka Maapallon meristä on suurpiirteinen malli, meret kattavat 71 % koko Maapallon pinta-alasta ja tästä vain 5 % on nykyaikaisilla tekniikoilla tarkkaan mallinnettu. Yhtä lailla jäätikköjen alaisista alueista Grönlannissa ja Etelä-Mantereella on tehty lähinnä koekairauksia. Saharan hiekka-aavikon ja Siperian jäätiköiden alaisesta kadonneesta maailmasta tunnetaan melko vähän vaikeiden tutkimusolosuhteiden vuoksi. Oman planeettamme tarkka tutkiminen on suuri tehtävä, mutta tuottaisi sellaista arvokasta tutkimustietoa, jolla olisi merkittävää vaikutusta ihmislajin tulevaisuudelle. Kansallisten maa-alueiden kartoittaminen on maiden omissa käsissä, mutta kansainvälisten merialueiden kartoittaminen olisi ehkä suurin mahdollinen planetaarinen tutkimusretki, joka olisi ihmiskunnalle kannattavaa tehdä.

Taneli_Poutvaara - 11:13:17 @ 2020, Asia lyhyt, Ympäristö | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.