Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-04-29

2020-04-29_16:46:00 Korona-monoa

Maailma on muutamia kuukausia seurannut Korona-monoa. Tässä on muutamia vikoja: oikean tilallisuuden puuttuminen ja heikko tekninen laatu. Joitain peruslinjoja ovat olleet Koronaviruksen näkeminen identtisenä, toistuvana ja muuttumattomana ongelmana, johon etsitään lopullista ratkaisua vastaavalla tavalla. Vertaisin Koronan hahmotushäiriötä radion kehitykseen: 1920-luvulla otettiin käyttöön kideradio, josta kuului rahiseva ääni. Myöhemmin kehitettiin teollisia laadukkaampia komponentteja ja saatiin suhisevampaa mutta laadukkaampaa äänilaatua. 1960-luvun alusta on alettu tuottaa stereoäänilaatua, joka siirtyi 80-luvun alussa myös televisiolähetyksiin. Esittämällä Hifi-laatua saavutetaan korkea todenmukaisuus. Vaikka minulla ei ole varsinaista audiovisuaalista kotiteatteria, saatavissani on kuitenkin kaikki internetin materiaali nykyaikaista televisiokuvaa ja radiolaatua paremmalla Hifi-äänen ja teräväpiirron kuvanlaadulla. Tätä käyttäisinkin vertailukuvana Korona-monoon – tarvittaisiin Korona-Hifi.

Korona-päätöksiin suhtautuessa kannattaisi huomata, että poliitikot noudattavat onnistuneimmalla tavalla Korona-päätöksentekoa myöntäessään, että heillä on vaillinainen käsitys ongelmasta, mutta he kuitenkin haluavat yrittää ratkaista ongelmat kokonaisvaltaisesti. Korona ei ole vihollinen, ei ole yksi määrätty asia, ei ole mihinkään entiseen verrattava ongelma ja ei ole suoraan ratkaistavissa oleva ongelma. Onnistunut politiikka on, että Korona-ongelmaa ei saada ratkaistua ”Bombing Hell out of Corona” vaan enemmänkin ”Linjana on yrittää päättäväisesti”. Monet maat ovat tehneet strategisia virheitä: aluksi Espanja ja Italia kiinnittivät huomion turismin jatkamiseen tärkeänä elinkeinona, mutta tuloksena olikin koko talouden sulkeminen. Euroopan Unionin Suomelle keskeiset maat kuten Ruotsi ja Belgia ovat korostaneet yhteiskuntansa oikeellisuutta ja aukipitämistä, mutta seurauksena on ollut maailman korkeimmat kuolinluvut ja epäilys virheiden teosta. Yhdysvalloissa Korona on noussut maan kolmanneksi presidenttiehdokkaaksi. Iran, Turkki ja Venäjä ovat kohdanneet Koronan hankalassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Koronasta kolmannes on Yhdysvalloissa, kolmannes Euroopassa ja loput muualla maailmassa. Korona on siten elintasosairaus, että sen vaikuttavuus Yhdysvalloissa ja Euroopassa johtuu siitä, että se levisi lentomatkailun ja rajoittamattoman liikkumisen sekä taloudellisen vaurauden tuottaman riskinoton rajattomuuden ja sosiaalisen median riskinottopaineiden vuoksi.

Ruotsi ja Belgia ovat selkeästi tehneet virheitä pitämällä yhteiskuntaansa avoimena ja välttämällä regulointia, mutta on kyseenalaista, onko epädemokraattisempaa rajata Suomen tavalla liikkumista sekä kokoontumista vai massamurhata oman maansa kansalaisia vastuuta välttävällä huolettomuudella kansainvälisessä pandemiatilanteessa. Kiinan yhteiskunnan rajoittamistoimet ja valvontayhteiskunta ovat todistetusti pysäyttäneet sikäläisen epidemian, mutta valitettavasti Kiinaan matkustavat ulkomaalaiset levittivät Koronan pandemiaksi joka voi palata Kiinaan uudessa muodossa tulevaisuudessa.

Suomessa on eletty paremmassa valmiudessa kuin Ruotsissa johtuen osittain Toisen maailmansodan kokemuksista ja siihen pohjautuvasta terveestä epäilemisestä. Valmiustilaa ei Suomessa alussa edes uskallettu kutsua poikkeustilaksi, eli kovin pitkälle ei Suomessakaan menty. Ruotsissa poikkeustilassa ollaan eletty vain militaarisen yhteiskuntaryhmän parissa, mutta epämilitaarinen siviiliyhteiskunta on Ruotsissa poliittisessa enemmistössä ja siksi Ruotsilla on ollut heikompi poikkeustilavalmius. Yhdysvalloissa ja kansainvälisessä kaupungistumisessa painopiste on ollut pakotetussa ihmisten kohtaamisessa ja julkisen tilan tiiviiksi sulloutumisessa, joka on johtanut maailman tiiveimmässä kaupungissa New Yorkilla ja Manhattanilla maailman tiiveimpään epidemiaan.

Korona-strategioista korostan, että Korona ei ole kiinteä, monotoninen ja vain yksi virus. Korona-virus muuttuu jatkuvasti ja nykyisen epidemian aikana on kehittynyt jo kymmeniä uusia variantteja sen ohella, että Korona-ryhmästä on ollut kauan eri tyyppejä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että Korona on selviytymiskykyisempi kuin Ihminen. Jos Korona-virus päätettäisiin hävittää kokonaan Maapallolta, on todennäköistä, että Ihminen katoaisi virusta ennen. Koronan variantit pohjautuvat viruksen kopioitumismekanismeihin, joka tapahtuu RNA-ketjun kopioimisessa sekä siinä tapahtuvissa muutoksissa. Korona ei ole pysynyt muuttumattomana, se ei ole vielä esittänyt miedontumisen merkkejä, vaan päinvastoin on merkkejä vaarallisuuden lisääntymisestä. Vasta-ainetesteissä ilmi tulevat merkit Koronan sairastamisesta ja siitä selviämisestä ei tarkoita, että ei voisi saada uudelleen Korona-tartunnan – päinvastoin, kerran Koronan epidemian alussa sairastanut voi olla sekä vastustuskyvyltään heikentynyt kunnon huonontuessa, että voi sairastaa Koronan uudelleen – ehkä jopa saman Koronan, mutta vielä suuremmalla todennäköisyydellä Korona-epidemian ollessa käynnissä riskinä on vastustuskyvyn täydellinen puuttuminen muuttuneelle Korona-virukselle, joka voi olla vakavampi tartunta kuin edellinen. Siksi ennakkonäkemys yhdestä monotonisesta Koronasta on väärä oletus. Epidemiavaiheessa ollessaan maailmanlaajuinen Korona-epidemia ei tuota sairastuneille laumaimmuniteettia – pidemminkin tulee kansainvälisiä Korona-kantoja, jotka sekaantuessaan eri-aikaisesti keskenään aiheuttavat epidemian pitkittymisen ja vakavoitumisen.

Koronan visuaalinen esittäminen pohjautuu useimmissa taiteellisissa tulkinnoissa kiinteään monotoniseen virusmalliin – tämä on ehkä taiteellinen tehokeino, mutta lääketieteellisenä tulkintana virhe. Koronan lääketieteelliset mallit pohjautuvat joko käsitteelliseen yksinkertaistamiseen tai sumeaan lääketieteelliseen tutkimusmateriaaliin. Tila ja aikaulottuvuuden lisääminen visualisoinnissa pohjautuu animaatioperinteeseen ja sillä voidaan selkeyttää havainnollistamista. Silti näkisin tarvetta luoda Koronan Hifi-malli, mutta haasteena tämä on ihmiselle nykyosaamisella hyvin vaikeaa saavuttaa.

Korona ei ole katoamassa Maapallolta mihinkään niin kauan, kun tällä planeetalla on elämää. Siksi sen kanssa tulisikin pystyä elämään niin, että se pysyisi erossa ihmisistä ja varsinkin suurista määristä ihmisiä. Koronan ymmärtämisessä on oleellista sen huomaaminen, että nykyinen pandemia on suurelta osin ihmisen omaa syytä. Filosofisesti voitaisiin sanoa, että pandemia johtuu ihmisen ahneudesta ja siitä, että ihminen ei ole kunnioittanut luontoa. Sosiaaliset paineet matkustaa ja ottaa riskejä ovat johtaneet rajojen rikkomiseen ja luonnonlakien hylkäämiseen ja tämä on itseään ruokkivana syklinä johtanut siihen tapahtumaketjuun, että zoonoosinen eli eläimistä ihmisiin levinnyt tartuntaketju on syntynyt ja levinnyt maailmanlaajuiseksi. Vaikka aiempien vuosisatojen esimerkeistä on otettu oppia, toisaalla niitä ei ole huomioitu lainkaan. Korona ei ole oikeastaan vaarallinen vihollinen. Tässä pandemiatilanteessa ehkä kaikkein vaarallisin vihollinen on ollut ihminen itse. Ihminen on pyrkinyt vuosituhansia hallitsemaan luontoa, ihmiskunnan ruokahalu on jatkuvasti kasvanut ja onnistumisista on syntynyt sellainen valheellinen mielikuva, että koko maailma olisi ihmisen hallinnassa. Näin ei ole - jatkuvan riskinoton tuloksena koko ihmiskunta on jälleen ongelmissa. Toivottavasti tämän pandemian jälkeen riskejä ei taas vuosikymmenen jälkeen kokonaan unohdettaisi.

Taneli_Poutvaara - 15:45:34 @ 2020, Luonto, Poikkeustila, Ympäristö | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.