Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-05-12_10:11:21 Web-uudistus

Olen vuodesta 2012 ylläpitänyt kotisivujani.
 
Tänään käytin tunnin ajan palauttaakseni varmuuskopioita blogini kadonneista 17 kirjoituksesta. Ongelmat alkoivat päivittäessäni kotisivuni kuvia uusilla tavaramerkeillä viikko sitten. Ylläpitäessä omaa sivustoaan ei ole niinkään riippuvainen toisilla alustoilla olevista säädöksistä, kuten esimerkiksi käyttäessä nauhamaista töksähtäen etenevää Facebookia, enintään 140-280 merkin pituista Twitteriä, ruutumuodossa olevaa Instagramia, loputtoman labyrinttimaisen kuvatarjonnan Pinterest:iä tai Flickr:ia, yleisesti editoitavaa Wikipediaa, kaupallista videoihin keskittynyttä Youtube:a, kaupallisesti ohjattavaa LinkedIn:iä tai lukemattomia muita kaupallisesti vähemmän menestyviä vaihtoehtoja.
 
Oman kotisivun ylläpidossa on tietenkin enemmän työtä ja vaativuutta, mutta sillä on se etu, että voi itse päättää sisällöstä ja muodosta.
 
Historiaa yleisesti tiivistäen:
-Sivusto perustettiin kesällä 2012
-Kuva-galleriasta julkaistiin versio 2012, 2013, 2014, 2015 ja se julkaistiin uudistettuna Kuvastona 29. huhtikuuta 2018.
-Blog avattiin 18.12.2015 ja tämä on sen 131. kirjoitus
-Toimintafilosofinen yleiskatsaus on kirjoitettu 13.12.2015. Se on tietenkin kehittynyt, mutta en näe syytä vielä uudelle versiolle.
-Kotisivulla on linkit-sivusto, jota ei laajenneta, mutta päivitetään ajoittain. Koska internetissä on web-paikkoja tammikuun 2018 tilaston mukaan 1,805,260,010 ja verkkotunnuksia 332 miljoonaa, linkkejä voi hyvin olla harkitusti. Fi-alkuisia verkkotunnuksia oli marraskuussa 2017 noin 439 500 kpl.
-Kotisivullani on yhteydenotto-osoitteita, mutta en vastaa satunnaisiin markkinointitarjouksiin.
-En julkaise portfolioitani ja tarkemmin töitäni, mutta kotisivulla on esillä työnäytteitä valokuvaamisesta, visuaalisista taiteista, suunnittelusta ja CV. Käytän hyvin rajallisesti muita toiminta-alustoja, kuten Facebookia, LinkedIn:iä tai kuvapalveluita yhteyksien muodostamiseen.
-Blog-artikkelissa ”Kuvasto”, jonka julkaisin 29.04.2018, olen esitellyt kotisivulla olevan materiaalin juridiikkaa.
 
Lyhyesti tulevaisuudesta:
 
-Ark-Kuvasto julkaistaan todennäköisesti toukokuun aikana
-Kotisivujeni kehittäminen on vain yksi pieni osa uutta graafista koodistoani, joka on ollut työn alla alkuvuodesta 2017 alkaen

Päivitys 2019:
 
Lokakuussa suunnitellut uudet kotisivut avattiin kokonaisuudessaan marraskuussa 2019 ja korvasivat vanhat kotisivut.
 
Muutos oli etupäässä hallinnollinen ja graafinen, mutta samassa yhteydessä tietoja hieman päivitettiin.

Taneli_Poutvaara - 17:37:44 @ 2018, Asia lyhyt, Roskapostipalsta | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.