Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-05-10_16:01:23 Häiriötiedote II

Blogista katosi palvelimella tapahtuneen häiriön vuoksi 17 kirjoitusta vuodelta 2016 yhdellä kertaa.
 
Kirjoitukset palautetaan, mutta niiden aikajärjestys ei säilynyt, se siirtyy otsikkotietoon ja aiheluokkaan. Palautus tapahtuu tämän viikon kuluessa. Häiriön syy ei ollut luonnollinen.
 
 
Päivitys 2019:
 
Vastaavat tapahtumat olivat syy siihen, miksi kotisivut muuttivat kokonaisuudessaan uuteen ulkoasuun ja samalla uudelle digitaaliselle hallinointipohjalle.

Taneli_Poutvaara - 17:36:01 @ 2018, Asia lyhyt, Roskapostipalsta | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.